Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

 

Os i medierne

Forebyggelse eller "brand-slukning"?

Debatindlæg af Tove Buch, HB-medlem, 9. september 2011:
Et gammelt ord siger, at det er bedre at forebygge end at helbrede.
Det har Kristian Thulesen-Dahl åbenbart glemt, da han udtalte, at DF vil skære i U-landsbistanden - et klassisk eksempel på forebyggelse lokalt. I stedet skal vi øge bistanden til nødhjælp.
Han har tilsyneladende glemt, at det er bedre at hjælpe mennesker, hvor de bor – hjælp til selvhjælp – inden katastrofen sker.
Vil vi forebygge eller først forsøge at hjælpe, når katastrofen er sket, og mange mennesker er døde?
Læs mere


Sundhedsvæsen i verdensklasse?

Debatindlæg af Tove Buch, HB-medlem, 28. august 2011:
Vil vi have et sundhedsvæsen i verdensklasse, eller vil vi afsætte den økonomi, der er behov for, når man tager hensyn til udviklingen i undersøgelse, diagnostik og behandling?
Alt for længe har det været decibelprincippet, der har styret, så den patientgruppe, der formåede at organisere sig bedst og råbe højest, blev prioriteret. De svage lades i stikken.
Prioritering og placering af psykiatrien er et godt eksempel på dette. Læs mere


Ældreomsorg eller anbringelse?

Debatindlæg af Tove Buch, HB-medlem, 26. august 2011:
Nu må man vælge: Vil vi have en ældreomsorg, der inkluderer den enkeltes borgers ressourcer, eller er det anbringelse, når en ældre visiteres til plejehjem?
Man glemmer helt, at ældre, der ikke længere kan klare sig i eget hjem både er syge – ofte med flere diagnoser og behandlinger – og alderdomssvækket.
I dag er det sådan, at en borger i eget hjem får mere hjælp, støtte og træning end borgeren, der er visiteret til ældrecenter/plejehjem.
Der mangler sammenhæng mellem det, der foregår i eget hjem og på ældrecentre/plejehjem.
Læs mere


CenterPartiet hilser valget velkomment

Pressemeddelelse, 26. august 2011:
Selv om det bliver uden CenterPartiets deltagelse, hilser CP's landsformand Per Schultz-Knudsen det velkomment, at statsminister Lars Løkke Rasmussen endelig har udskrevet valg:
"Den politiske debat sommeren over har været uudholdelig, og har så absolut ikke bidraget til at mindske politikerleden i den brede befolkning.
Nu kan vi forhåbentligt få renset luften og komme til at diskutere samfundsudvikling i stedet for skræmmekampagner om, hvordan det bliver, hvis "de" får magten.
Forhåbentligt vil andre end centerpartister efter d. 15. september være med til konstruktivt at drøfte visioner for det danske samfund, og hvordan vi sikrer alle lige muligheder."
Læs hvorfor du ikke kan stemme på CenterPartiet


Frihed

Debatindlæg af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem, 8. august 2011:
CenterPartiet vil ikke lægge stemmer til vedtagelse af forbud, øget kontrol og overvågning ved de danske grænser.
Fordi vi ikke nærer frygt for eller mistillid til fremmede, og fordi vi vil friheden, mindre kontrol og overvågning - også for andre end os selv, og også når ordene skal omsættes til politisk handling.
Læs mere


Nyt udenrigs- og forsvarspolitisk program:
Alle EU's traktatændringer skal til folkeafstemning

Pressemeddelelse, 1. juli 2011:
Euroen er et godt eksempel på en dårlig idé, som aldrig ville være blevet til noget, hvis EU-landenes befolkninger havde fået lov at stemme om den. Derfor skal alle EU's traktatændringer til folkeafstemning, fremgår det blandt andet af CenterPartiets nye, udenrigs- og forsvarspolitiske program.
I Danmark har politikerne i mange år forsøgt at undgå folkeafstemninger om vores tilslutning til Euroen og til EU's øvrige traktatændringer, fordi befolkningen, som i 1992, har det med at stemme nej.
"I Euroen har vi et godt eksempel på, at befolkningens skepsis overfor en meget vidtgående, europæisk integration i virkeligheden ikke er andet end sund fornuft. Derfor mener CenterPartiet, at politikerne skal holde op med at være så utålmodige. Befolkningen skal have mulighed for at stemme om enhver traktatændring, og de skal have lov at sige nej. Der kan ikke være nogen bagatelgrænse for hvilke traktatændringer, der skal til afstemning, for traktatændringer bør ikke handle om bagateller", siger CenterPartiets udenrigspolitiske ordfører Søren Bülow.
CenterPartiets udenrigs- og forsvarspolitiske program omfatter også partiets holdning til forsvarspolitik, terrorbekæmpelse og Danmarks deltagelse i en international indsats.
Læs mere


Per Ørum Jørgensen og KD "låner" idé fra CenterPartiet

Pressemeddelelse, 24. juni 2011:
"Det er da glædeligt, at vi nu er flere partier, som arbejder for, at der oprettes et rejsehold til at tage sig af nomadefamilierne. Men det havde måske nok klædt Per Ørum Jørgensen, hvis han havde krediteret CenterPartiet for forslaget".
Sådan kommenterer landsformanden for CenterPartiet Per Schultz-Knudsen, Fårup, mediernes omtale af, at Kristendemokraternes folketingsmedlem Per Ørum Jørgensen fredag har lanceret en idé om at oprette et rejsehold, der kan tage sig af sager med truede børn og unge. Et forslag, som CeneterPartiet offentliggjorde tidligere, da hovedbestyrelsen godkendte det seneste politiske program, der handler om, hvordan samfundet kan hjælpe børn og unge, som har specielle behov og adskiller sig fra "normalområdet".
"I politik gælder som bekendt alle kneb, men det er dog beskæmmende, at partierne, der kan trække på resurser på Christiansborg, skal have et lille parti udenfor Folketinget til at udtænke ideerne", konstaterer Per Schultz-Knudsen,
Læs mere


CenterPartiet rammer plet

Pressemeddelelse, 18. juni 2011:
Med de mange meldinger, som CenterPartiet er kommet med det seneste år, er partiet ikke blot på pletten rent politik, men meldingerne rammer også plet.
Mange af de løsninger på politiske udfordringer, som CenterPartiet har peget på, har efterfølgende vist sig at finde genklang i Folketinget.
Det kunne politisk næstformand Søren Bülow konstatere i sin beretning på CenterPartiets landsmøde d. 18. juni, hvor han også kom med følgende opfordring:
"CenterPartiet køber ikke de lette budskaber om, at skattelettelser er løsningen på Danmarks aktuelle problemer. Jeg synes, vi skal sige til alle dem, der drømmer om, at skattelettelser kan genoplive tiden med nye samtalekøkkener: Glem nu alt om det. Lad nu den strid om skatten ligge.
Lad os i stedet bruge tiden og pengene til at få ryddet op i Danmark - ikke kun økonomisk, men også socialt. De to områder hænger uløseligt sammen, og det er derfor en opgave, som det er i alles interesse at få løst." Læs mere


130.000 misbrugere og deres pårørende svigtes
- af både regeringen og S/SF

Af Tonny Nielsen, HB-medlem og socialpolitisk ordfører, 20. maj 2011:
Vi har i Danmark 800.000 mennesker med et alkoholforbrug over sundhedsstyrelsens anbefalinger. 140.000 af disse menneskes alkoholforbrug er behandlingskrævende. Der er kun knap 10.000 i behandling! 130.000 svigtes!
En klar politisk prioritering, hvor politikerne siger: "Vi ved, at 130.000 mennesker har akut brug for hjælp - men vi vil ikke hjælpe dem"
CP mener, vi ikke har råd til at lade være! Hverken menneskeligt eller økonomisk. For CP er alle mennesker ligeværdige og skal behandles som sådan med lige så stor værdighed og respekt som alle andre,
og menneskeværdet er overordnet alt andet.
Vi vil sikre, at alle 140.000 og deres pårørende tilbydes den behandling og støtte, de har brug for.
Læs mere


EU-debattens fallit

Af Søren Bülow, politisk næstformand, 13. maj 2011:
Når det kræver en populist som Morten Messerschmidt at få offentlighedens opmærksomhed om de valg Danmark har truffet i forhold til EU, er det et udtryk for, at politikerne i årevis har været uærlige om deres motiver med EU.
Af frygt for vælgerne bliver det hele pakket ind, og så sent som i valgkampen til sidste parlamentsvalg forsøgte ellers glødende tilhængere af EU, som f.eks. Jens Rohde og Dan Jørgensen, at fremstille sig selv som skeptikere.
Der er bare det problem, at de fleste af vælgerne ikke hopper på den: De gennemskuer uærligheden i argumentationen og mister tilliden til hele EU-debatten.
Derfor er vi havnet i en situation, hvor Morten Messerschmidt kan bruge EU-debatten til at fremhæve sin nationalistiske og fremmedfjendske politik. To formål der slet ikke har noget med EU-debatten at gøre.
Derfor, kære unionstilhængere: Drop nu al den udenomssnak! Lad være med at drukne en debat om reelle bekymringer i falske skeptikerudsagn. Sig åbent og tydeligt, at I går ind for Europas Forenede Stater og for ophævelsen af nationalstaterne.
Lad os få en ærlig debat!
Læs mere


Nyt socialpolitisk program:
Rejsehold skal sættes ind overfor nomadefamilier

Pressemeddelelse, 9. maj 2011:

Et nationalt rejsehold, der kan sættes ind, når en såkaldt nomadefamilie kommer i en kommunes søgelys, er et af de nye tiltag, som CenterPartiet peger på i et nyt socialpolitisk program, der handler om, hvordan samfundet kan hjælpe børn og unge, som har specielle behov og adskiller sig fra "normalområdet".
- Rejseholdet skal følge nomadefamilierne på tværs af kommunegrænserne og dermed fjerne familiernes motivation til at rejse fra den ene kommune til den anden for at slippe for de sociale myndigheders indgriben i familiens liv, konstaterer CenterPartiets socialpolitiske ordfører, Tonny Nielsen, Oue.
Et af kerneområderne for CenterPartiet er en styrkelse af civilsamfundet og de sociale organisationers muligheder for at præge samfundet med deres engagement, ansvarsfølelse for medmennesker og ønske om at møde det enkelte menneske med respekt og tillid. Derfor har organisationerne i civilsamfundet naturligvis også en central rolle i partiets indsats for udsatte børn, unge og familier.
Læs mere


CP har præsenteret Folketingets præsidium for
moderne system til indsamling af vælgererklæringer

Pressemeddelelse, 2. maj 2011:
Mens de offentlige myndigheder på flere og flere områder forventer af borgerne, at så megen kommunikation og udfyldning af blanketter som muligt sker elektronisk, synes tiden at være gået i stå på et enkelt område. Mens der ved dette års folketingsvalg vil blive gjort forsøg med elektronisk afstemning, skal partier, der ikke er repræsenteret i Folketinget, igennem en procedure, som ikke har ændret sig i mere end et kvart århundrede - og som på ingen måde har ladet sig påvirke af, at såvel pc som internet er kommet til siden.
CP's organisatorske udvalg har derfor fornyligt præsenteret medlemmerne af Folketingets præsidium for et forslag til, hvordan indsamling af vælgererklæringer kan moderniseres.
Læs mere


Fordomsfuld start på valgkampen

Af Ibrahim Gøkhan, politisk landsformand, 10. marts 2011:
Statsministeren udnævner Søren Pind til integrationsminister, selvom hr. Pind vil afskaffe integration og erstatte den med assimilation.
Søren Pind mener, at alle skal ligne danskere, men han forklarer ikke, hvem de er de danskere, han henviser til. Taler vi om danskere fra middelalderen, eller taler vi om danskere fra år 2011? Hvis vi taler om danskerne idag, er hr Pinds forslag meningsløst.
Vi danskere skal ikke kun integreres eller assimileres indenfor vores eget lands grænser.
Vi er nødt til at forholde os til, hvordan livet udenfor er.
Faktisk er verden allerede i Danmark.
Folk med rødder fra alle verdensdele er i virkeligheden nyttige samfundsborgere i Danmark.
Danmark skal inkludere i stedet for at ekskludere.
Vi skal ud i verden i stedet for, at vi lukker os inde. Dét er vejen frem, og det er det Søren Pind og co. lukker øjnene for ved at bruge alle mulige - også fremmedfjendske – udmeldinger.
Læs mere


CenterPartiet nu i Nordjylland

Pressemeddelelse, 18. februar 2011:
CenterPartiet fortsætter sin vækst. Torsdag d. 17. februar fik partiet således sin første regionale partiorganisation, "CenterPartiet - Civilt forum Nordjylland", der blev stiftet i forbindelse med et orienteringsmøde i Huset i Aalborg.
På den stiftende generalforsamling blev der valgt en bestyrelse med Tonny Nielsen (billedet), Oue ved Hobro, som formand, mens Rikke Nørgaard, Aalborg, vil repræsentere "CenterPartiet - Civilt forum Nordjylland" i partiets hovedbestyrelse.

Læs mere


CenterPartiet med på Randers Messen

Pressemeddelelse, 10. februar 2011:
For første gang bliver det i år muligt at møde CenterPartiet på Randers Messen, hvor partiet bl.a. vil samle vælgererklæringer og dele informationsfoldere ud. Randers Messen foregår i Elro Arena i Randers i weekenden, d. 19.-20. februar.
Læs mere


CenterPartiet får afdeling i Nordjylland

Pressemeddelelse, 3. februar 2011:
En ny partiorganisation er på vej i Nordjylland. Torsdag d. 17. februar holder CenterPartiet et orienteringsmøde i Huset, Hasserisgade 10, Aalborg. Da partiets gennemgående farve er lilla, holdes mødet naturligvis i Lilla Mødelokale. På mødet vil der blive fortalt om CenterPartiets idegrundlag og konkrete politiske initiativer. Efter orienteringsmødet holdes der stiftende generalforsamling for "CenterPartiet Nordjylland".
Læs mere


Der er stadig andre muligheder

Af Tonny Nielsen, HB-medlem, 27. januar 2011:
Mens borgernes behov er blevet ignoreret og massive nedskæringer og skolelukninger gennemtrumfes, er der stadig skoler, der tilbyder det, som mange borgere efterspørger.
Skolelukninger tvinger nu mange forældre til, ikke i protest, men pga deres samvittigheds- og ansvarsfølelse for det dyrebareste i deres liv, børnene, at sikre deres børns trivsels- og udviklingsmuligheder.
Forældre er derfor villige til at investerer al den tid, penge og resurser, de kan, i at drive lokale skoler videre, som friskoler.
Friskoler er bl.a. en mulighed for de forældre, som véd, at deres børns behov nu ikke længere kan opfyldes i folkeskolen, eller som blot ønsker en anderledes skolegang for deres børn.
Læs mere


Hold hospitalskoder og prioritering adskilt

Af Tove F. Buch, sygeplejerske og HB-medlem, 25. januar 2011:
Der efterlyses nu prioriteringer i sundhedsvæsenet. Et ønske jeg har fremsat de seneste 15-20 år.
Men jeg forarges, når ønsket om prioritering kædes sammen med de seneste ugers overophedede debat om koder.
For det første har det intet med koder at gøre, men er slet og ret forkortelse. Forkortelser, der hjælper til, så hverdagens aktiviteter kan glide med mindst mulig risiko for fejl. For det andet skal disse forkortelser anvendes for at sikre den enkelte patient en værdig behandling.
Det har intet med prioriteringer at gøre.
Det er direkte uetisk at kæde de to ting sammen.
Det her handler om etik og ikke prioritering af, om der er råd til at behandle et menneske på en intensiv afdeling.
Skil de to diskussioner ad, så vi kan få en værdig debat.
Læs mereSeniorløn i stedet for efterløn

Pressemeddelelse, 4. januar 2011:
CenterPartiet er uenig i statsministerens udspil om efterlønnen. Især, fordi han ikke stiller noget konkret alternativ i stedet. Der vil i fremtiden fortsat være danskere som bliver ramt af nedslidning, og for dem skal der være en anstændig løsning.
CP foreslår derfor, at efterlønnen, som i dag udbetales helt mekanisk efter alder, erstattes af en seniorløn, som kun udbetales til de reelt nedslidte.
Seniorløn-ordningen skal ses i sammenhæng med de perspektiver, som CP ser i bl.a. en styrkelse af det frivillige arbejde. Vi tror, at mange seniorer gerne vil bevare en delvis tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis de får bedre mulighed for at kombinere lønnet arbejde, frivilligt arbejde og seniorløn.
Læs mereEuroen: Helt eller skurk?

Af Søren Bülow, politisk næstformand, 8. december 2010:
Euroen trues af ustabilitet i de gældsramte medlemslande som f.eks. Grækenland og Irland. Men er Euroen ikke også selv en del af problemet?
En række økonomer har forudsagt Euroens endeligt, fordi Euroen ikke afspejler den divergens, som er i de europæiske landes økonomier, og dermed den markedstilpasning, som burde foregå.
Spørgsmålet er derfor ret oplagt, om ikke EU ville stå sig bedst ved selv at opgive Euroen i stedet for at håbe på, at væksten vender tilbage i et omfang, som overstiger tempoet i nogle af medlemslandenes gældssætning? Det sker nemlig næppe.
Læs mereBevar naturbørnehus!

Af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem, 30. november 2010:
Byrådet i Mariagerfjord Kommune vil lukke Oue Naturbørnehus.
Hvad de forventer at få ud af det, økonomiske beregninger, dialog, forventede konsekvenser for børn, familier, personale lokalsamfund på kort og lang sigt er alt sammen ikke-eksisterende, og intet understøtter påstandene!
Børnetal svinger op og ned - og er p.t. generelt lavt.
Normeringen er 22 børn. P.t. er tallet under normering - i lange perioder har det været over normering og oppe på 28 børn
uden det udløste ekstra penge eller tak til personalet.
Det har kommunen tjent mange penge på.
Lukkes børnehaver pga øjebliksbilleder af børnetal,
skal alle børnehaverne vel i princippet lukkes?
Bevar en menneskelig, faglig, social og økonomisk bærdygtig løsning!
Læs mereGiv ejerskab til "ghettoernes" beboere

Debat-indlæg af Ibrahim Gøkhan, politisk landsformand,
18. november 2010:

For mange politikere er "ghettoer" først og fremmest noget, der skal skaffe stemmer. De ignorerer, at ghettoernes egentlige problemer ikke er kriminalitet, men arbejdsløshed og beboernes manglende indflydelse på udviklingen i samfundet, og det område de bor i.
Der er nemme point at score. Man kan sige, hvad man vil, uden at det får politiske konsekvenser.
De glemmer, at der bor over 50 nationalitetsgrupper med sproglig, kulturel og international mangfoldighed, som samfundet kan få gavn af.
Politikerne ignorerer samtidig, at den groveste kriminalitet i Danmark, såsom skattesnyd, miljøforurening og selskabstømning, foregår blandt de velhavende ghettoer i det danske samfund.
Samfundet skal selvfølgelig erkende ghettoudfordringen, men ikke på et populistisk, snæversynet grundlag.
Den bedste løsning vil være, hvis beboerne i de såkaldte ghettoer får medindflydelse på, hvordan deres områder udvikles, og hvordan man bedst forebygger sociale og økonomiske udfordringer i området.
Læs mereStøtte i stedet for straf

Debat-indlæg af Ibrahim Gøkhan, politisk landsformand,
2. oktober 2010:

Der er ikke noget, der tyder på, at fængsling af mennesker i sig selv resulterer i bedre og fornuftige mennesker. Men at fængsle unge og straffe deres forældre vil i sig selv ikke føre til noget godt. Der er ofte tale om ressourcesvage borgere.
Vi må i fællesskab arbejde på en alternativ indsats og aktivt inddrage disse mennesker i samfundslivet og arbejdslivet, så de bliver ligeværdige borgere.
Lad os bruge fornuften og først og fremmest komme de familier eller grupper i samfundet til undsætning. De har behov for støtte, vejledning og opbakning. Lad os give dem muligheder, anerkendelse og ligeværdighed.
Vi er nødt til at styrke individet og gruppen, så der kan udvikles bedre engagerede loyale borgere.
Det koster mindre, og det holder længere.
Læs mereDen uønskede sandhed
- filosofisk syn på skole og samfundsdebatten

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem,
18. september 2010:

Den tyske filosof Arthur Schopenhauer om modtagelsen af den uønskede sandhed:
"Først bliver den forsøgt latterliggjort, dernæst bekæmpet voldeligt, for til sidst at blive accepteret som selvindlysende."
Da jeg sidste år gik til valg for CenterPartiet, gik jeg ind i skoledebatten med budskabet om, at det hverken menneskeligt, fagligt eller økonomisk er ansvarligt at lukke skoler. Jeg fornemmede en vis latterliggørelse/overbærenhed undervejs fra visse personer. Deres sandhed var dengang, som nu, at skolelukninger var nødvendige. Forskellen er, at nu stilles spørgsmålstegn ved sandheden, det gjorde der ikke for blot 10 måneder siden.
Er latterliggørelse nu ovre i kamp?
Så har jeg vundet meget, for så er næste skridt, at CPs politik accepteres som selvindlysende, og afvikling af velfærd og skoler vendes til bevarelse og udvikling.
Læs mereKassetænkning og manglende politisk vilje lukker skoler!

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem,
16. september 2010:

Når der i kommunerne planlægges skolelukninger skyldes det kassetænkning og manglende politisk mod og vilje til at bryde med partidisciplin og "vi plejer".
Hos os er husholdningsbudgettet en samlet enhed, men regeringen tvinger kommunerne til at dele alt op i kasser! Forslag til at spare i fx teknik og miljø kan ikke påvirke høringsfasen. Pga. kassetænkning har vi i én kasse penge nok til at lave rensningsanlæg til 425 mio. samt en ny materielgård. I en anden mangler 15 mio. til vore gode skoler - derfor skal de lukkes. Fordi der ikke kan flyttes midler mellem kasserne. Meningsløst? Ja, men sådan er det.
Desuden ses der kortsigtet og med skyklapper på KUN på økonomi. Faktorer som de mere langsigtede, faglige, sociale, trivselsmæssige konsekvenser samt betydning for landsbyer, erhvervsliv, infrastruktur, er ikke en del af opgaven og derfor ikke er med i beregningerne! Det er kommunerne blevet pålagt - sådan er det bare! Det er hverken godt nok, ambitiøst nok eller ansvarligt.
Hvis de udeladte faktorer blev medregnet, ville regnestykket se helt anderledes ud, da den samlede økonomi i dén grad også afhænger af disse faktorer, og det ville stå klart for enhver, at vi slet ikke har råd til at lukke skolerne.
Læs mereFej først for eget hus

Debat-indlæg af Per Schultz-Knudsen, organisatorisk landsformand,
15. september 2010:

Danske kritikere af det svenske valgsystem mener, at det er udemokratisk, at partier, der ikke er repræsenteret i det svenske parlament, selv skal betale for trykning og distribution til valgstederne af de parti-stemmesedler, som man bruger i Sverige.
Men dermed knuser de en rude i deres eget glashus: Mens det i Sverige er rimeligt let for et parti at stille op til parlamentsvalget, så skal et nyt parti i Danmark ikke blot selv betale for trykning af de godt 20.000 vælgererklæringer, som partiet skal indsamle for blot at få lov til at stille op til et folketingsvalg, men partiet skal også betale udgiften til forsendelse af vælgererklæringerne først til folkeregistret i underskriverens kommune, og derefter fra folkeregisteret til underskriveren og endelig fra underskriveren tilbage igen til partikontoret. I øjeblikket betyder det en udgift for et nyt parti på omkring 300.000 kr. - fra årsskiftet, når portoen stiger, vil udgiften løbe op i tæt ved en halv million kroner!
Fat kosten og fej for eget hus, før der rejses kritik af, hvordan det ser ud hos naboen.
Læs mereØkonomisk kaos

Debat-indlæg af Ibrahim Gøkhan, politisk landsformand,
10. september 2010:

Vi ved, at hver gang det går galt med økonomien, rammes social- og ældre-området hårdest.
Vi i CenterPartiet vil blandt andet gerne se genindførelse af flere ressourcer i byens institutioner, især flere midler til social- og ældre-området. Vi er imod nedskæringer.
Derudover vil vi gerne sikre sundere kost. Det er nødvendigt at forbedre levevilkårene for vore seniorer og elever i folkeskolen. På denne måde vil vi kunne forebyggende fedme-epidemien.
Det er ikke længere holdbart at skære på ældre- og social-området.
CenterPartiet ønsker, at borgernes behov og nødråb prioriteres.
Læs mereNår man selv bor i et glashus

Debat-indlæg af Per Schultz-Knudsen, organisatorisk landsformand,
9. september 2010:

Man skal som bekendt ikke kaste med sten, når man bor i et glashus - eller lidt mere fredeligt: Så skal man sørge for at fejre for egen dør, inden man kritiserer, hvordan det ser ud hos andre. I den seneste tid har jeg ikke kunnet lade med at tænke på de to gamle ordsprog, når jeg har hørt VKO's kritik af de demokratiske forhold blandt vore svenske brødre.
Særligt hult lyder kritikken, når den bliver fremført med Venstres folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen som bannerfører. Han har kraftigt kritiseret, at hans venner i det indvandrerfjendske parti, Sverigedemokraterne, er blevet udelukket fra valgmøder - for i et ægte demokrati bør alle partier have lige muligheder for at fremføre deres argumenter, mener Aastrup. Det er netop her, at kæden springer af. Med den holdning stempler han nemlig Danmark som et udemokratisk land.
Læs mereTag skyklapperne af

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem,
9. september 2010:

Bevar Satellit Kontor Øst og de 6 andre projekter for socialt udsatte borgere i Aalborg og giv de 8 mio. til at videreføre projekterne.
Flere brugere beskriver, hvorledes de bl.a. frygter at "kvæles derhjemme i stuens ensomhed" og "gå tilbage i min fremgang, da jeg ikke har projektmedarbejdernes støtte i min hverdag, samt de andre brugere, der giver mig livsglæde."
Tag skyklapperne af og se udover skattestop og budgetskemaer og se det i et større bredere og dybere og langsigtet perspektiv. Det er menneskeliv og skæbner, der er på spil - det er mere end tal i budgetskemaer. Vi har fysiske, psykiske, åndelige og sociale behov, som I vil se, at det ikke kan betale sig at spare på opfyldelsen af.
Vi SKAL støtte udsatte mennesker, og 8 mio. er meget lidt til så mange, og det kan ikke gøres billigere.
Det er menneskeligt, lovgivningsmæssigt og økonomisk uacceptabelt at lukke disse projekter.
Læs mereVi vil decentralisering - og vi tør det også!

Debat-indlæg af Søren Bülow, politisk næstformand,
8. september 2010:

Fremtiden for Danmark ligger i stærke lokalområder. Det er fra lokalområdet og i de nære relationer at styrken i et omsorgsfuldt samfund skabes. Og det er i en decentralisering af ansvar og kompetencer, at den helt store, fremtidige gevinst for velfærdssamfundet ligger.
Møllestenen, der idag er ved at trække det danske velfærdsmodel ned, er de centralt fastlagte, ufleksible standard-løsninger. Det er minut-tyraniet i hjemmeplejen, manglen på behovsvurdering i kontanthjælpen og storhedsvanviden i samlingen af skoler og hospitaler osv.
Vi skal væk fra alle disse automatismer, som både er dyre for samfundet, og som undergraver menneskers medfødte interesse for at hjælpe hinanden og skabe det gode liv.
Læs mereBureaukratisk overdrivelse

Debat-indlæg af Ibrahim Gøkhan, politisk landsformand,
8. september 2010:

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg har iværksat kampagnen "Væk med bøvlet". På ministeriets hjemmeside kunne man i løbet af sommeren give et bud på, "hvordan vejen til jobbet bliver mindre bøvlet". Det er, som om ministeren er lige vågnet op til virkeligheden. Hvor har ministeren været da både medarbejdere og klienter blev kvalt af bureaukrati og unødvendige aktiveringer? Hidtil har regeringernes motto været at kontrol er bedre end tillid!
Hvis ministeren gerne se, at flere kommer i beskæftigelse, så må hun sikre, at medarbejderne i jobcentrene bliver befriet for unødigt administrativt arbejde. Glem alt om begrænsninger, og i stedet fokuser på inddragelse og innovation.
Vi må i fællesskab arbejde for lige muligheder for alle i samfundet.
På denne måde får vi mere dynamisk fremadrettet samfund.
Læs mereFrisind i folkestyrets højborg - Ingen accept af diskrimination

Debat-indlæg af Per Schultz-Knudsen, organisatorisk landsformand,
7. september 2010:

Flere partier har haft travlt med at kritisere vore svenske brødre for at være udemokratiske og undertrykke ytringsfriheden, men samtidig forsøgte nogle af dem at forbyde en bestemt gruppe danskere at få adgang til det danske demokratis centrum, Christiansborg, blot fordi de ikke har den "rette" tro.
Mødet med fremmede kulturer har været og er fortsat en berigelse for det danske samfund. Der skal være plads til kulturel mangfoldighed, men der må på samme tid være et vis mål af fælles værdier og normer, for at samfundet kan hænge sammen.
Derfor bør det hilses velkomment, at en gruppe muslimer vil gøre det til en tradition at fejre ramadanens afslutning netop i folkestyrets højborg.
Læs mereGodt og modigt gjort - nu lyttes der til CenterPartiet

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem, 27. august 2010:

Borgmester i Mariagerfjord Kommune H.C. Maarup har udtalt, at "Mariagerfjord Kommune vil hæve skatten, og nu har flere andre kommuner lignende planer med det formål, at mennesker skal have det godt i kommunen".
Det H.C. Maarup udtrykker her, er lige i CenterPartiets ånd. Mennesker før økonomi. At prioritere mennesker før økonomi nu og her og økonomisk ansvarlighed er to sider af samme sag - Pengene kommer igen mangefold senere.
I MariagerFjord Kommune har CenterPartiet længe stået alene med den holdning, men nu lyttes der tilsyneladende til os.
Læs mereCenterPartiet bakker op: Hæv kommuneskatten

Pressemeddelelse, 25. august 2010:
CenterPartiet bakker op omkring de kommuner, der har erkendt, at kvalitet koster, og derfor har planer om at hæve kommuneskatten for at kunne tilgodese borgernes behov.
Dermed kan nedskæringer og afvikling af skoler og velfærd vendes til udvikling af disse, så borgerne kan trives og udvikles.
Læs mereCenterPartiets hovedbestyrelse vil holde åbne møder

Pressemeddelelse, 22. august 2010:
I modsætning til mere traditionelle partier har hovedbestyrelsen i CenterPartiet besluttet fremover at holde åbne møder.
- Et parti, som vil være levende og vedkommende, må udvikle sine arbejdsformer ud fra det 21. århundredes virkelighed. CenterPartiet er et civilt forum, hvor alle medlemmer skal have lige muligheder for at præge partiets politik. Derfor er det helt naturligt, at medlemmerne får mulighed for at fremføre argumenter direkte overfor hovedbestyrelsen og deltage i hovedbestyrelsens debatter forud for en beslutning, konstaterer CenterPartiets politiske landsformand Ibrahim Gøkhan.
Læs mereLøb ikke fra det fælles ansvar

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem,
20. august 2010:

Alle mennesker er ligeværdige - og altså lige meget værd - og skal behandles med lige så stor værdighed og respekt som alle andre og have lige muligheder for at trives, udvikles og vokse som menneske i vores alle sammens fællesskab, Danmark.
Bevar tilbuddene til de mennesker, der er i en så vanskelig livssituation, at de betegnes som socialt udsatte. Ingen er udsat for sig selv - der er noget, man skal være sat udenfor (samfundet), og nogen der har sat én udenfor.
Det er et fælles ansvar at få dem med indenfor i fællesskabet igen.
Det ansvar må vi som samfund ikke løbe fra.
Læs mereSådan kan vi hjælpe mennesker fra ikke EU lande
uden opholdstilladelse - Lad os gøre det!

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem,
15. august 2010:

I stedet for at jagte mennesker rundt i systemet, smide dem ud af landet, fordi de umiddelbart koster os penge, må vi give dem en chance.
Vi må investere og tildele den støtte, der er nødvendig og fjerne bureaukratiske barrierer, så muligheden for arbejde øges markant.
Så har vi en win-win situation.
Læs mereAlternativ til nedskæringer

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem,
12. august 2010:

At frigive økonomi til velfærd og skoler kan ske på mange måder.
Drop skattestop og den massive overdrevne brug af kontrol og dokumentation. Det vil spare enorme summer i administration og frigiv resurser hos de, der nu kontrollerer og dokumenterer og kontrolleres.
At investerer i mennesker, menneskers trivsel, livskvalitet og livsmuligheder er IKKE i konflikt med at føre en ansvarlig økonomisk politik. Det er derimod to sider af samme sag!
Læs mereLegitimerer studehandel i EU nedskæringer herhjemme?

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem,
11. august 2010:

EU har én gang blankt afvist statsministerens påstand om, at EU krævede så drastiske nedskæringer i Danmark. Samtidig påpegede EU, at væksten risikerer at gå i stå, hvis så voldsomme nedskæringer gennemføres.
Det passede vist ikke statsministeren så godt. I hvert fald rejste vores statsminister 3 uger senere derned, og så blev udmeldinger fra EU pludselig nogle helt andre. Nu udtalte de sig så pludselig stik modsat.
Meget mærkeligt!
Hvad denne kovending i udmeldingerne fra EU skyldes, udover synet af vores statsminister, kan vi kun gisne om, men noget drastisk er der sket et eller andet sted i EUs korridorer.
Jeg undrer mig.
Læs mereHvor er politikken og menneskers hverdag
henne på den politiske dagsorden?

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem,
3. august 2010:

Igen overskygger blokpolitik og personfnidder-fnadder hele den øvrige politiske dagsorden. Tilliden til ledende politikere svækkes
og befolkningen nærer dyb mistillid til disse politikere.
Er det dén form for politik vi vil have herhjemme?
Læs mereLad kærligheden blomstre

Debat-indlæg af Per Schultz-Knudsen, organisatorisk landsformand,
26. juli 2010:

Dansk Folkepartis forslag om at ændre 24 års reglen til en 28 års regel er lige så udansk som det, forslaget efter sigende skulle have til formål at stoppe, nemlig tvangsægteskab.
24 års reglen bør ændres. Men den bør afskaffes, ikke strammes! Enhver borger i Danmark bør kunne gifte sig med den, som han/hun elsker, uanset alder, nationalitet eller religion.
CenterPartiet ønsker at lade kærligheden blomstre og ikke at lægge den hindringer i vejen.
Læs mereMålrettede og nænsomme tilbud

Debat-indlæg af Ibrahim Gøkhan, Politisk landsformand, 21. juli 2010:
Jeg tænker gang på gang, om denne regering har noget at byde på angående de forskellige problemer som befolkningen dagligt prøver at kæmpe med. Så som arbejdsløshed, sociale problemer og lign.
Regeringen forbavser mig gang på gang med sine useriøse og ugennemtænkte forslag.
Regeringen begyndte med starthjælp, loft over kontanthjælp 300 timers og 450 timers reglen - og nu tænkes der på en indslusningsløn til flygtninge og indvandrer, som kun udgør halvdelen af mindstelønnen. Hvilket er et helt uanstændigt forslag.
CenterPartiet mener, at alle begrænsninger bør afskaffes med det samme, og i stedet skal de svageste kontanthjælpsmodtagere hjælpes tættere på arbejdsmarkedet, gennem målrettede og nænsomme tilbud.
Vi skal turde tænke nyt, turde have tillid til, at sagsbehandlere og jobkonsulenter véd, hvad der er behov for, og turde lad dem individualisere tilbuddene til den restgruppe, der endnu ikke er kommet ud på arbejdsmarkedet.
CenterPartiet ønsker, at 2010-11 bliver året for bekæmpelse af fattigdom og socialudstødelse i Danmark.
Læs mereUdkantsområder skal styrkes

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem, 13. juli 2010:
CenterPartiet vil støtte op om lokalsamfundene og de nære fællesskaber.
Mennesker i Danmark skal have lige muligheder for at trives og udvikles - uanset geografisk bopæl.
I Norge betales støtte til udkantsområder over skattebilletten. Der kan akademikere fx få nedskrevet deres studiegæld ved at bosætte sig i udkantsområder.
Lokalsamfundene skal blomstre, og det vil vi i CenterPartiet bidrage til, at de atter kommer til.
Læs mereUbehagelige langtidskonsekvenser ved skolebesparelser:
Flere ensomme, depressive, psykisk syge og kriminelle

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem, 2. juli 2010:
Besparelserne på folkeskolerne og vores børn og unge får en lang række ubehagelige konsekvenser for børnene og for fremtidens samfund. Børnenes individuelle behov kan ikke imødekommes på store skoler med fx 1000 elever, med klasser hvor én lærer skal undervise fx 30 elever.
Ikke engang i selve undervisningsdelen kan én lærer nå alle 30 på 45 minutter. Så er der alle de sociale og pædagogiske aspekter såsom mobning i så store klasser - dem kan lærerne ikke nå at tage sig af, uden det går ud over undervisningen. Der bliver mange oversete og ensomme børn.
Prisen på en inklusiv skole, hvor alle børn i Danmark kan få såvel faglige passende udfordringer samt sociale, fysiske og psykiske behov opfyldt og dermed også forebyggelse af komplekse sociale problemer er peanuts - i forhold til eksplosivt stigende behov for akut omkostningstung behandling i den specialiserede sociale sektor, kriminalforsorgen m.m. i fremtiden!
Vi kan prioritere anderledes.
Læs mereSmå skoler - hele mennesker

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem, 1. juli 2010:
Når der sker skolelukninger, bliver der mindre tid til nærvær og fordybelse for den enkelte elev. Hverdagen bliver mindre overskuelig i de store skoler. Børns oplevelse af sammenhæng og mening i hverdagen begrænses. Det går ud over børnenes livskvaliteten, trivsel, selvtillid, selvfølelse og selvværd og mulighed for at lære.
Hvorfor dystre spådomme om børnenes fremtid? En skræmmekampagne?
Nej, det er almen viden for enhver pædagog. Tid og ro til nærvær, fordybelse, relationsdannelse er afgørende for følelsen af at høre til, tryghed og forudsætning for at lære.
Små lokale skoler har reel mulighed for at være inklusive, imødekomme alle børns behov, skabe overskuelighed, relationer, trygge rammer, tid til nærvær og fordybelse, differentieret undervisning og skabe hele fysisk, psykisk og socialt sunde og robuste mennesker med selvtillid og selvværd til at klare livets udfordringer også fagligt.
Stop skolelukningerne nu!
Læs mereFolkeskolen undermineres:
Privatisering og skolegang kun for de rigeste er på vej

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem, 28. juli 2010:
Lige nu sker en voldsom underminering af folkeskolen. Helt i tråd med regeringspartiernes politik om, at velfærden skal afvikles og overgå til det private marked. Samtidig beskæres tilskuddene til fri- og privatskoler.
Det er sørgeligt!
Endnu værre er det at tænke på de mere langsigtede hensigter med undermineringen af folkeskolen.
Muligheden, for at regeringspartierne vil lade det private erhvervsliv drive skolerne, er oplagt.
Det ser jeg store farer i.
CP vil, at fremtidens Danmark kan byde på en inklusiv folkeskole for alle børn i Danmark uafhængig af forældres økonomiske formåen og erhvervslivets interesser.
Læs mereLøfter og løftebrud på skoleområdet

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem, 28. juni 2010:
Jeg lovede i valgkampen november 2009, at jeg ikke ville stemme for skolelukninger. det samme gjorde stort set alle andre lokale byrådskandidater. Men det løfte er der tilsyneladende et flertal af de folkevalgte, som er løbet fra, ligesom de løb fra løftet om at indgå i dialog med skolebestyrelserne.
Jeg har ikke skiftet holdning siden valget, og løfterne fra dengang står ved magt. Jeg er stadig modstander af skolelukningerne. Det er en prioritering af kortsigtet økonomisk gevinst på bekostning af børns trivsel, livskvalitet og udvikling.
Det står i skærende kontrast til byrøddernes valgløfter og alt, hvad CenterPartiet står for.
Læs mere12-årige bures inde uden rettergang

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, HB-medlem, 27. juni 2010:
Dansk Folkeparti fik ikke deres vilje: Den kriminelle lavalder blev ikke sænket til 12 år.
Men til gengæld har regeringen og Dansk Folkeparti gennemført, at kommunerne uden dom og uden først at prøve andre tiltag fremover kan sende børn under den kriminelle lavalder direkte bag hegn og låste døre på sikrede institutioner.
Den løsningen synes endnu værre end at sænke den kriminelle lavalder til 12 år, for så ville de 12-årige kunne få en rettergang. Børn stilles retssikkerhedsmæssigt værre end voksne, men behandles som voksne.
Dermed fravælger samfundet muligheden for at kunne gøre en helhjertet akut indsats for at hjælpe disse børn.
Dermed fravælger samfundet muligheden for forebygge, at andre ender i samme ulykkelige situation.
Dermed sparer samfundet udgifter til pædagogisk personale til at støtte dem og hjælpe børnene ind på en mere hensigtsmæssigt vej gennem livet.
Jo det er nemt, bekvemt og populistisk.
Læs mereHøjtlønnede folkevalgte skal ned i løn

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem, 18. juni 2010:
En kassedamens løn svarer til medianindkomsten, altså gennemsnittet af hvad den danske befolkning tjener. Det vil være sundt for demokratiet, hvis folketingsmedlemmer fik tilsvarende løn. Så vil de få levevilkår svarende til befolkningens og bedre kunne leve sig ind i de vilkår, vi lever under, og hvordan det må være at leve på overførselsindkomst. P.t. lever de et helt andet liv end det store flertal i befolkningen.
Det vil gavne demokratiet, at politikere, der vedtager store besparelser, som rammer de arbejdsløse, børnefamilier og lavtlønnede, er klar over konsekvenserne for disse, og at de selv går forrest i krisetid - en krise, som folketingsmedlemmerne ikke er uden skyld i.
Læs mereRegeringen vil os ikke: Kun raske mennesker i højt lønnet arbejde er noget værd, mens andre menneskers behov nedprioriteres

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem, 17. juni 2010:
Regeringen tror tilsyneladende, at man kan løbe hurtigere og hurtigere med færre og færre hænder i én evighed og samtidig øge antallet af behandlinger og forbedre servicen.
Dén tankegang forstår jeg ikke. Det vil uundgåeligt gå ud over personale og patienter. Stress og patienter, der behandles som ting, der skal repareres - varer på et samlebånd -, bliver nogle af konsekvenserne. Tid til samtale, dialog mellem personale, patienter og pårørende reduceres.
I CenterPartiet vil vi et tillidssamfund.
Vi tager i vores politik udgangspunkt i mennesker før økonomi og vil skabe økonomisk rammer, der giver mulighed for at tilgodese menneskers behov, en anstændig og helhedsorienteret behandling af mennesker såvel personale, patienter og pårørende.
Læs mereStress og nærdemokrati

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem, 17. juni 2010:
Hver fjerde dansker har været til læge med stress. Stress opstår, når krav til den enkelte overstiger den enkeltes forudsætninger. Når vi står afmægtig overfor de krav, der stilles. Når det er udenfor vores magt at leve op til kravene. En udvikling, som regeringen i høj grad har præget ved hele tiden at øge konkurrence-elementet, ved hele tiden at effektivisere.
CenterPatiet vil give meget mere magt til befolkningen - ved at føre mange flere beslutninger ud i lokalområdet så tæt som muligt på den enkelte borger. Her opleves vore konkrete behov, og derfor kan der tages stilling til løsning af disse ud fra en konkret vikelighed og ikke ud fra generaliseringer, standardløsniger og teorier fra skriveborde på Christiansborgs støvede kontorer.
En god løsning kan være på én måde i København og en helt anden måde i en lille landsby i Nordjylland.
Læs mereTopstyring, besparelser og fratagelse af
rettigheder og støttemuligheder i ny "aftale"

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem, 16. juni 2010:
Aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi for 2011 er den dårligste aftale, jeg længe har set - den legitimerer de brud på serviceloven, der hidtil har været, økonomien i aftalen er dårligere end hidtil og har slet ikke været til forhandling, og man åbner op for at fratage borgere deres rettigheder. Kommunerne har ingen indflydelse på egne økonomiske rammer. Topstyring fra regeringen dikterer de enkelte kommuners økonomi.
Den aftale skal laves om - og det kan kun gå for langsomt!
Læs mereCenterPartiet vil i Folketinget

Pressemeddelelse, 6. juni 2010:
På sit landsmøde i weekenden besluttede CenterPartiet at gå i gang med indsamling af vælgererklæringer, så det kan blive opstillingsberettiget til Folketinget.
Dermed fortsætter CenterPartiet den plan for udvikling af partiet, som allerede blev fastsat på det stiftende landsmøde på Fregatten Jylland i januar 2009.
Foruden indsamling af vælgererklæringer og opbygning af partiorganisationen vil CenterPartiet i den kommende landsmødeperiode blandt andet tage initiativ til etablering af en ungdomsorganisation, som Senterungdommen, der er det norske regeringsparti Senterpartiets ungdomsorganisation, har tilbudt sin hjælp til.
Læs mere
Hent en vælgererklæringFaglighed og troværdighed sat over styr

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem, 3. juni 2010:
Hvor blev alle løfterne fra valgkampen i november sidste år af?
"Dialog dialog dialog" blev der sagt fra alle partiernes kandidater, men der har ikke været nogen reel dialog omkring skolebesparelser. Uanset hvem de skyldige er, så er det en hån mod nærdemokrati, mod skolebestyrelser, ledere, ansatte, forældre og børn, som tingene er foregået.
Vi skal have åbenhed, ærlighed og dialog - at lytte til borgernes argumenter, se nye muligheder og måder at gøre tingene på end "vi plejer" er i hvert fald ingen skade til. Det er almindelig anstændighed og respekt for sine medmennesker. Det kunne jo udvide paletten af muligheder for at træffe de fagligt mest hensigtsmæssige beslutninger.
Læs mereGiv de unge muligheder

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem, 2. juni 2010:
Produktionsskolerne skal hjælpe de unge, der har sværest ved at holde fast i en af de almindelige uddannelser som gymnasiet eller en håndværksuddannelse.
Nu vil regeringen og Dansk Folkeparti spare 100 millioner kroner ved at skære i antallet af pladser. Samtidig sænkes elevernes løn med 2.500 kroner om måneden til laveste SU-takst på 3.453 kroner. Det hænger ikke sammen.
CenterPartiet vil give de unge muligheder for at følge deres egen motivation, initiativ og anvende deres evner konstruktivt, så de får muligheder for at trives og udvikles. Vi skal nedbryde barrierer og give mennesker livsmuligheder. Vi må investere i vore unge, vore medmennesker og vores velfærdssamfund - ikke nedbryde dem og afvikle velfærden.
Læs mereUngdommen nu til dags

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem, 19. maj 2010:
Nej, der kommer ikke en svada om, hvor dovne de unge er, hvilken ligegyldighed og mangel på respekt de udviser overfor samfundet, efterfulgt af lange beretninger om, at dengang jeg var i deres alder, der var der meget mere engagement og respekt for samfundets normer og andre mennesker. Det ville ikke holde en meter.
Nej, vi skal ikke komme og beklage os over ungdommen nu til dags. Tværtimod.
Lad os glemme alle fordomme og i stedet lytte til de unge og give dem optimale muligheder for at føre deres drømme og visioner ud i livet. De ser mulighederne i samfundet og griber dem.
I gør det forbilledlig flot. I kan bestemt være stolte af jer selv.
Læs mereMedmenneskelighed, respekt og anstændighed - Tak

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem, 11. maj 2010:
Dagens Danmark er uanstændigt, umenneskeligt, og debatten køres i en retorik, som i den grad taler nedværdigende om visse grupper i samfundet. "Ældrebyrden" er ét ord som eksempel, og tonen i udlændingedebatten er direkte skandaløs.
CP vil inkludere så mange som muligt i samfundet, vise respekt for individet. Vi vil mere respekt og anstændighed i offentlige debat og væk fra at måle og veje mennesker i kroner og øre.
CP vil et samfund præget af ligeværdighed, respekt, anstændighed og omsorg for medmennesket.
CP ser det enkelte menneske som værende unikt, - en helhed. Et menneske er langt mere end sit problem, end sin diagnose og andet end et nummer i et stort system.
Læs mereSocialchefer og TV hånd i hånd om
at skabe fordomme om handicappede

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem, 10. maj 2010:
Ole Pass, formand for socialcheferne, beklager sig over, at udgifter til hjælpemidler til handicappede er steget, og "de handicappede møder kommunerne med alt for store forventninger og krav", som en særlig grådig gruppe vi bør spare på! Udgiftstigninger må være grådighed, konkluderer Ole Pass uden yderligere argumenter!
Ønsker indenfor lovens rammer er ikke udtryk for grådighed, men for en forventning om at skrevne love også eksisterer i praksis. Det er ikke for høje forventninger! Beskyldningerne er uberettigede, og en usmagelig ansvarsforflyttelse.
At en tv-station stiller sig ukritisk til rådighed for KUN at bringe Ole Pass' side af sagen, er helt grotesk. Ingen spørger hovedpersonerne selv. Ingen sætter spørgsmålstegn ved ensidige påstande. De bidrager på usmagelig vis til at skabe et unuanceret billede af alle disse mennesker som "De grådige samfundsnassende handicappede"!
CP vil et samfund uden diskrimination. Det gøres ikke ved at skabe myter og fordomme om bestemte grupper i befolkningen. Det offentlige skal være et serviceorgan for borgerne, ikke en modstander.
Læs merePartier skrev politisk danmarkshistorie

Pressemeddelelse, 9. maj 2010:
I de seneste år er der nærmest gået mode for politikere i at bryde ud af deres parti og danne et nyt. Søndag d. 9. maj gik CenterPartiet og Civilt Forum imod denne strøm, da der på et offentligt møde i Århus-forstaden Åbyhøj blev meddelt, at Civilt Forum, der op til kommunalvalget sidste år talte omkring 700 støttemedlemmer, hovedsageligt flygtninge og indvandrere, tilslutter sig CenterPartiet.
Læs mereBevar støtte til børn af alkoholikere

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem, 4. maj 2010:
Unge i Aalborg, der er vokset op med en alkoholiseret far eller mor, mister muligheden for at få hjælp. Aalborg Kommune vil ikke give 300.000 kroner, som skal til at drive et projekt for 100 unge. Projektet skulle ellers hjælpe unge, efter de har fået deres barndom ødelagt af forældrenes alkoholmisbrug.
Endnu en gang svigtes mennesker som direkte konsekvens af kommunernes stramme budgetter og kortsigtede jagt på besparelser. Endnu en prioritering af landets økonomiske rigdom prioriteres over menneskers behov, fremtidige livsmuligheder og trivsel. 300.000 kroner til at støtte 100 unge mennesker. Så kan det altså ikke gøres billigere! At byråd pt ikke mener at have råd og ikke støtter disse mennesker, udtrykker et meget fattigt samfund og fravær af medmenneskelighed!
CenterPartiet er imod sådanne besparelser!
Læs mereUnge anbragte skal have efterværn

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem, 3. maj 2010:
TV2's dokumentarudsendelse "Jeg vil ikke ende som min mor" er et af mange eksempler på, at anbragte børn ikke får det efterværn, de har behov for.
De gentagne og massive svigt af Hanne Louise bidrager kraftigt til hendes vej ud i stofmisbrug. Det viser et tydeligt behov for efterværn. Der er mange Hanne Louise'r blandt de omkring 15000 anbragte børn i vores samfund. Det er umenneskeligt, at vi bare giver slip på dem, den dag de fylder 18, eller som i udsendelsen reelt 16, og overlader dem alene til sig selv.
Det er både menneskeligt og økonomisk uansvarligt at svigte de unge. Det kan, og vil meget ofte, ødelægge deres liv. Alle de penge, alle de kræfter og de store socialpædagogiske indsatser vi anvender på anbringelserne frem til den unge fylder 18, smides ud af vinduet og er totalt spildt.
Både for de unge og for samfundet.
Læs mereTidlig indsats kræver tværfaglighed og tilstrækkelig
økonomiske og personalemæssige resurser

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem, 2. maj 2010:
Den ensidig lykkelige anbringelse findes desværre ikke - anbringelse kan højst være den mindst smertefulde løsning af to onder. Når anbringelse er nødvendig for at beskytte barnet, er det afgørende for barnets liv, at vi som samfund ude i kommunerne resolut træder til. Tids nok til at forhindre omsorgssvigt, overgreb og mistrivsel og sikre barnets tarv nu og i fremtiden.
Kommunen skal STRAKS undersøge ENHVER underretning til bunds og reagere derpå. Det kræver mere personale, end der er pt. og evt. etablering af børnecentre til samordning af den tværfaglige indsats.

Læs mereDanmark knækker uden ny politisk helhedstænkning

Debat-indlæg af landsformand Per Schultz-Knudsen, 28. april 2010:
Der skal en helt ny politisk helhedstænkning til, hvis affolkningen af udkantsområderne skal hindres.
Det er ikke nok med enkeltstående politiske tiltag. Der er nærmest gået mode i at ville redde udkantsområderne, men CP er fortsat det eneste parti, der har en sammenhængende politik, som kan forhindre, at Danmark bliver delt i A- og B-områder.
Samfundet skal bygges op på helt andre værdier end i dag. Et centralistisk perspektiv er blind for udvikling i ydreområderne. For CP betyder kravet om retfærdighed også lige vilkår mellem mennesker fra forskellige områder. Love skal som mål have at give alle, uanset bopæl eller herkomst, lige muligheder for at få opfyldt deres drømme.

Læs mereHvad er et menneske værd?

Af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem, 25. april 2010:
Hvis et af os mennesker kommer ud for en ulykke eller slides ned af hårdt arbejde, kan vi blive invalid eller komme på revalidering. "Valid" kommer af engelsk og betyder værdi. Sætter man "in" foran, har vi "invalid" altså uden værdi. I ordet revalidering, RE-VALID ligger, at vi igen skal have værdi. Har vi som invalidepensionist, eller før vi kommer på - og under - en revalidering ingen værdi? Kan det tænkes, at vi mennesker uanset vores arbejdsmæssige situation bidrager med nogle af vores gode sider, og at disse også repræsenterer en værdi, om end ikke så målbar i form af kroner og øre?
CenterPartiet vil virkeliggøre et samfund, hvor ingen er uden værdi. Alle er vi ligeværdige mennesker. Altså er vi lige meget værd.

Læs mereAlle skal behandles ærligt, ligeværdigt og respektfuldt

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, HB-medlem, 23. april 2010:
Regeringen tvinger i disse dage kommunerne til at spare yderligere 8000 jobs væk! Alt hvad der kunne medvirke til at forebygge negativ social arv og problemer, som dem der blev beskrevet i TV2-dokumentaren "Jeg vil ikke ende som min mor", torsdag d. 22. april, spares væk. Fx skoler, daginstitutioner. Mennesker svigtes. Børn, unge og ældre.
Det er kun et spørgsmål om tid, før vi ser resultatet: Antallet af socialt udsatte og udstødte, selvmord, kriminalitet, psykisk syge, misbrugere, indsatte i fængsler, m.m. eksploderer.
Ansvaret er og bliver regeringens.
CenterPartiet vil et samfund, hvor vi kan trives, hvor vi drager omsorg for og behandler alle ærligt, ligeværdigt og respektfuldt. Forebyggelse, akut indsats og efterværn skal være i top.
Det koster, men det er det eneste anstændige og ansvarlige at gøre. Og pengene kommer tilbage mangefold på længere sigt.
Jo længere vi venter, jo flere svigtes og skades, og jo dyrere bliver det.

Kommentar til TV2 DOK "Jeg vil ikke ende som min mor"Kommuner fralægger sig socialt ansvar - det bliver dyrt!

Af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem, 16. april 2010:
I vores skandinaviske velfærdssamfund, et af verdens rigeste, skal vi ikke acceptere, at vi vælger løsninger, der kun lige akkurat holder folk i live, og som ikke løser familiernes grundlæggende problematikker. Det er unødvendigt og uværdigt! Og i øvrigt kortsigtet.
CP tør tænke langsigtet og prioritere mennesker før økonomiske hensyn. Vi ser alle mennesker som ligeværdige - altså er vi alle lige meget værd med krav på at blive behandlet som sådan - uanset alder, livsstadie, økonomisk, geografisk, sundhedsmæssig, arbejdsmæssig situation, religiøs overbevisning, seksuel orientering, etnisk oprindelse m.m..
Anerkendelse og værdig behandling livet igennem vil skabe et samfund præget af tryghed, tillid, glæde og omsorg med mindre behov for kontrol og bureaukrati. I et sådant samfund kan vi alle være med, føle vi høre til og har mulighed for at trives og vokse. Et sådant samfund ønsker CenterPartiet.

Læs mereWhistleblowers skal fortælle om mere end penge

Af Søren Bülow, politisk næstformand, 15. april 2010:
Whistleblower-ordninger, hvor offentligt ansatte uden risiko kan rapportere om fejl og svigt på deres arbejdsplads, er ikke populære hos kommunernes chefer, kan man læse i flere medier.
Men modstanden skyldes måske, at der fokuseres meget på snyd og svindel med offentlige midler.
For CenterPartiet er en whistleblower-ordning ikke bare et system, hvor de ansatte kan sladre om deres chefer. Den skal være et led i en reform af den offentlige sektor, hvor den enkelte offentligt ansatte får mere ansvar. Men mere ansvar giver kun mening, hvis det også følges af bedre muligheder for at sige fra, og det er her whistleblower-ordningen kommer ind.
En whistleblower-ordning er stærkt nødvendig for en moderne, offentlig sektor.

Læs mereEr psykiatrien blevet privatiseret?

Af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem, 15. april 2010:
Kære regering spil nu med åbne kort. Stå frem og sig, at psykiatrien skal privatiseres.
Ventetiden på udredning og behandling er efterhånden så lang, at folk tvinges til at søge hjælp hos privat psykolog/psykiater udenom det offentlige system og privathospitaler, som regionerne har aftaler med. Pris: Sjældent under 700 kr i timen!
Er det rimeligt at sætte mennesker i sådanne situationer? Er der kun hjælp at hente for dem, der har råd? Garantierne er falske! CP vil give psykiatrien et kæmpe løft så den ligestilles med det somatiske område. Det kræver massive investeringer. Udredning og behandling skal ske hurtigt, og der skal uddannes og ansættes nok fagpersonale til opgaven.

Læs mereBedre forhold for sagsbehandlerne

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, HB-medlem, 10. april 2010:
Forholdene skal være i orden for sagsbehandlerne - så borgerne får en ordentlig service og værdig behandling. Kommunerne skal gives økonomisk og personalemæssig mulighed for at overholde socialrådgiverforeningens vejledende sagstal. Et loft over antallet af sager pr. sagsbehandler, der ligger i nærheden af anbefalingerne, synes hensigtsmæssigt for såvel sagsbehandlere som borgere.
Det er forståeligt, at nogen hyrer en privat sagsbehandler i stedet for at benytte sig af det offentlige - men det er forkert af regeringen at underminere det offentlige på dén måde.
CP forlanger, at alle skal have mulighed for ordentlig sagsbehandling uden skelen til privatøkonomien. De, der i forvejen har penge og overskud til at hyre en privat sagsbehandler, får i øjeblikket bedre mulighed for at modtage ydelser fra det offentlige, end de, som ikke har.
Sidstnævnte risikere hyppige skift af - samt overbebyrdede og stressede sagsbehandlere med 300 andre sager i tankerne - hvilket reducere muligheden for tilfredsstillende sagsbehandling markant.

Læs mereKommunalt ansatte skal kunne sige deres mening

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, HB-medlem, 7. april 2010:
Undersøgelser har vist, at op mod en tredjedel af ansatte i en større kommune har undladt at ytre sig om forhold, som offentligheden burde kende til. Nogle af dem, der har ytret sig, er blevet straffet.
Det skal laves om. Når medborgere udsættes for kritisable forhold fra myndighedernes side, skal det frem i lyset uanset konsekvenserne for visse politikere/ledere. Det er nu engang deres arbejde på bedst mulig vis at forvalte det ansvar, som de er ansat eller valgt til. Ikke for egen karrieres eller løns skyld, men for medborgernes skyld. Ønsker de ikke forholdene frem i lyset, kunne noget jo tyde på, at de ikke har rent mel i posen.
Derfor bør der indføres whistleblower-ordninger, så kritisable forhold kan komme frem i lyset uden repressalier for dem, der ytrer sig derom.
Vi skal kunne stole på hinanden, og der skal skabes gensidig tillid til, at myndighederne ikke vil snyde medborgerne og omvendt. Det vil mindske behovet for en masse omkostninger til bureaukrati og kontrol.

Læs mere
Læs også:
"Kommunaldirektører vil ikke,
at ansatte ytrer sig om korruption og svindel"Så er den gal igen!

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, HB-medlem, 4. april 2010:
På trods af advarsler fra eksperter og fagfolk "foreslår" regeringen kommunerne at spare yderligere 2,5 milliarder kroner på børnepasning! Utroligt! Smertegrænsen er for længst nået!
CenterPartiet håber, at kommunerne nægter at føre det ud i livet på trods af regeringens pres og ambition om, at Danmark i år 2020 skal være blandt de ti rigeste lande i verden.
Et mål regeringen har sat. Det er deres valg.
Valg medfører også fravalg. Dem gør regeringen ikke opmærksom på. Måske fordi de bl.a ser ud til at gå ud over vore børns liv.
At lytte til eksperter og fagpersoner synes ikke at være regeringens stil.
CenterPartiet vil dialog og lytte til gode råd og argumenter. Vi vil øge normeringerne og menneskers trivsels-, udviklings- og livsmuligheder markant og prioritere dem før økonomisk rigdom.

Læs mereHensynet til børnene bør have førsteprioritet

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, HB-medlem, 29. marts 2010:
Vejer landspolitisk ideologi og økonomiske hensyn tungere end værdighed og respekt for menneskeliv og hensyn til børn og deres liv? Er det sådan, at man lukker øjnene for problemerne ved "nomadefamilierne" og håber, at disse sager først kommer frem i lyset i en anden kommune?
I CenterPartiet vil vi afsætte de nødvendige resurser til såvel forebyggelse som akut støtte og hjælp. Det er blandt andet det, vi mener med at prioritere mennesker før økonomiske hensyn. Alle mennesker er ligeværdige - lige meget værd - og har krav på at blive behandlet med værdighed og respekt.
CenterPartiet foreslår bl.a.:
- At der laves en statslig pulje, som betaler for anbringelsessager, så der ikke tænkes i økonomi, men i løsninger, der er til barnets bedste - som loven faktisk også foreskriver.
- At oprette en form for "socialt rejsehold", som kan virke på tværs af kommunegrænser.
- At inddrage de frivillige foreninger og organisationer, som har med udsatte børn og familier at gøre.
CenterPartiets idépolitiske tænketank barsler med en række nytænkende muligheder på området som konsekvens af manglende positiv effekt af anbringelser udenfor hjemmet.
Alle er velkomne til at kontakte CenterPartiet og drøfte muligheder og bidrage med jeres oplevelser og idéer, så vi sammen kan medvirke til at hindre sådanne sager i fremtiden.

Læs mere
Læs også: "Hellere lære end at finde syndebukke"Ingen besparelser på folkeskolerne

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, HB-medlem, 26. marts 2010:
CenterPartiet vil en folkeskole for alle børn i Danmark. En folkeskole, hvor alle børn trives, udvikles og forbliver hele mennesker. CenterPartiet vil, at børn tages alvorligt, oplever at vi har tid til at lytte, at vise nærvær, empati og engagement. Når de mødes på denne måde med respekt, engagement, empati og nærvær, udvikler de selvtillid, selvfølelse og selvværd. De udvikler en positiv identitet og lære at begå sig socialt.
CenterPartiet mener, at vi kan tilbyde alle vores børn alt, hvad de har behov for, hvis vi vil. Det er et spørgsmål om prioritering. Nogle prioriterer, at vi bliver blandt de 10 rigeste lande i verden. Det gør CenterPartiet ikke, for det har store konsekvenser menneskeligt.
CenterPartiet vil ikke lukke folkeskoler - tværtimod - vi vil tilføre resurser til at udvikle de eksisterende skoler i dialog og samarbejde med børn, forældre, lærere, pædagoger, psykologer, socialrådgivere.

Læs mereNej til skat på sygdom

Debat-indlæg af Søren Bülow, politisk næstformand, 25. marts 2010
CenterPartiet afviser tanken om at lægge brugerbetaling på alle lægebesøg.
Brugerbetaling vil have en negativ effekt på den forebyggende indsats, fordi nogen vil udskyde lægebesøget, til de får et akut problem.
Hvis formålet med forslaget er at skabe en bedre balance i sundhedssektorens økonomi, så er det ikke en god idé at skræmme patienterne væk fra en forebyggende og tidlig indsats til en efterfølgende – og meget dyrere – behandling.
Man kan sagtens diskutere, om det er de rigtige sundhedsydelser, der lige nu er brugerbetaling på, men en generel skat på sygdom er altså ikke en god løsning.

Læs mereVelkommen til virkeligheden

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, HB-medlem, 22. marts 2010:
Så gik konsekvenserne og virkeligheden pludselig op for politikerne, inklusiv de der har lavet forældreansvarsloven, der indebærer, at forældre ved skilsmisse skal have fælles forældremyndighed.
Reaktionerne viser, at lovgiverne i Folketinget ikke følger med i, hvad loven betyder i praksis - hvilken virkelighed loven skaber for alle de berørte mennesker.
Politik drejer sig om mennesker. Det kræver, at politikere er ydmyg, deres ansvar bevidst og voksent og klar over, at deres beslutninger rent faktisk har direkte betydning for borgernes hverdag.

Læs mereNej til besparelser på ældreområdet

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, HB-medlem, 21. marts 2010:
"..Alle mennesker er ligeværdige. Ansvar for hinanden og naturen skal være vejledende, når samfundet formes.. Hvert menneske har samme rettigheder uanset livsstadie. Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og menneskeværdet er overordnet andre værdier.."
Hænger disse tre linier sammen med indenrigsminister Claus Hjort Frederiksens forslag til, hvordan kommunerne kan udføre besparelser på 10 mia om året? 2,5 mia mener han at kunne spare på ældreområdet?
Nej vel.
De indledende linierne er uddrag af CenterPartiets Idéprogram. Vi vil ændre de ydre politisk bestemte og økonomiske rammer for ældreområdet og afsætte resurserne til, at hvert menneske kan ses som unikt og uerstatteligt og få den respekt og den værdige behandling, de har krav på.
Så må regeringens ambition, om at Danmark skal blive blandt de 10 rigeste lande i verden, vige pladsen, til vi har råd til at behandle hinanden ordentligt…

Læs mereSocialrådgivere ud til borgerne

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, HB-medlem, 20. marts 2010:
Dansk socialrådgiverforening foreslår at socialrådgivere skal ud i vuggestuer og børnehaver for at opdage børn, der møder op med våd ble, lus i håret og uden madpakke.
CenterPartiet hilser de positive intentioner bag forslaget velkomne, som et ønske fra socialrådgiverne om at komme ud til borgerne. Der er ingen tvivl om, at det kan være sundt at komme ud af de støvede kontorer og se kompleksiteten af de menneskelige problemstillinger med egne øjne.

Læs mereVi skal holdes i live!

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, HB-medlem, 13. marts 2010:
Regeringen prioriterer sundhedsvæsenet højt og vil fortsat tilføre det ekstra ressourcer. Det fremgår af regeringens nye arbejdsprogram, hvor et af målene er, at Danmark skal være blandt de 10 lande i verden, hvor man lever længst. Det lyder jo ambitiøst at prioritere sundhedsområdet højt.
CenterPartiet håber, at resurserne og høj kvalitet følger med denne målsætning, om end første punkt i arbejdsprogrammet er, at Danmark skal være blandt de 10 rigeste lande i verden!
Økonomiske hensyn må ikke ske på bekostning af menneskers trivsel. Alle skal have lige muligheder for ordentlig behandling.
Økonomisk rigdom som et mål i sig selv virker højst besynderligt. Økonomi kan være et middel til at nå et mål om fx god kvalitet i sundhedsvæsenet, flere ansatte og færre fejlbehandlinger m.m.

Læs mereDu er den største ekspert i dit liv

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, HB-medlem, 11. marts 2010:
CenterPartiet vil gå forrest for at skabe gensidig tillid, ærlighed og tolerance.
Vi vil medborgerskab og rammestyring frem for detailstyring.
Vi vil subsidaritetsprincippet så beslutninger træffes nær dig og din hverdag.
Vi ser dig og alle medborgere som ligeværdige med lige stort krav på respekt og værdig behandling.
Vi vil i ord og handling bevise, at vi er din tillid værdig.
Du er den største ekspert i dit liv, og vi vil lytte til og inddrage dig i demokratiet.
Ved gensidig tillid mindskes behovet for kontrol og bureaukrati.
Det vil frigive resurser hos dig, som du kan bruge konstruktivt, kreativt og fremadrettet til udvikling af og gavn for dig selv og samfundet - vores fællesskab.
Meld dig ind i CP og gribe chancen for at bevise, at vi sammen kan skabe et sådant anderledes samfund.

Læs mereBørnechefer enige med CenterPartiet

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, HB-medlem, 10. marts 2010:
Kun to dage efter CenterPartiet forslog at inddrage de frivillige foreninger og organisationer, som i forvejen har med udsatte børn og familier at gøre, i arbejdet med at forbedre indsatsen for socialt udsatte børn, fremsatte formanden for de omkring 500 kommunale børne- og kulturchefer, Klaus Majgaard, et forslag, der bakker op om et sådant tiltag.

Læs mereFamilier skal hjælpes - ikke sendes væk

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, HB-medlem, 8. marts 2010:
Når man ser på nomadefamilierne, som hver anden kommune har oplevet, er der flere ting, der springer i øjnene. Familierne flytter ofte, når kommunerne kommer for tæt på og vil iværksætte undersøgelser af familiens forhold, lave handleplaner m.m. Når familien flytter, forsinkes kommunernes arbejde med familierne, eller det går helt i stå.
CenterPartiet foreslår, at man opretter en form for "socialt rejsehold", som kan operere på tværs af kommunegrænser.
Man kan inddrage de frivillige foreninger og organisationer, som har med udsatte børn og familier at gøre. De VIL disse børns bedste. Børnenes tarv er årsagen til, at organisationernes eksistens. Organisationerne har stor erfaring og ekspertise på området. De kender disse problemstillinger til hudløshed og kan arbejde på tværs af kommunegrænser.

Læs mereCenterPartiet takker alle underskriftindsamlere og forældre

Af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem, 25. februar 2010:
Tak til alle de underskriftindsamlere og forældre, som har skrevet under og ytret sig mod den obligatoriske madordning i daginstitutionerne i Danmark. Jeres indsats har været enorm. Det har vidnet om, at vi som forældre og borgere trods alt ved vores engagement kan komme til orde i forhold, der vedrører vores egen hverdag.

Læs mereUrimelig fyring af skoleleder

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, HB-medlem, 20. februar 2010:
Efter en ulykke i 2008 og deraf følgende lammelser i benene sidder skoleleder Peter Bo Christensen, Hvornum Skole, i dag i kørestol. I 2009 blev han genansat på deltid, og alle såvel skolebestyrelse som forældre er tilsyneladende tilfredse med det.
Alligevel vælger MariagerFjord Kommune at fyre Peter Bo Christensen med henvisning til et princip om, at kommunen ikke har ledere på deltid. Hvor er fleksibiliteten, medmenneskeligheden og nærdemokratiet henne? Kan de lokale ikke vurdere hensigtsmæssigheden af en deltidsordning? Det er vel på Hvornum Skole de oplever Peter Bo Christensen? Det må vel også være på Hvornum Skole, man kan vurdere, om han udfylder sit job tilfredsstillende? Hvordan skal man dog kunne se det inde fra byrådssalen?
I CenterPartiet vil vi lytte til medborgerne, tage lokale hensyn og føre beslutninger så tæt på borgerne som muligt. Vi vil lytte til skolebestyrelser og forældres ønsker og lade faglige vurderinger, saglige argumenter og fornuft være rettesnor for beslutninger.

Læs mereCenterPartiets første sejre

Debat-indlæg af Ole Kofod, byråds- og regionsrådskandidat, Assens, 31. januar 2010:
Ved kommunalvalget i november opnåede CenterPartiet godt nok ikke repræsentation i byrådet, men alligevel har vi allerede opnået resultater.
For det første har vi arbejdet mod den rigide og tvungne madordning. Denne er nu gjort frivillig.
For det andet har vi arbejdet for en bedre kollektiv trafik, og som et af elementerne til at opnå det har vi foreslået en højere grad af inddragelse af brugerne. Efter et møde med Fynbus har de taget ideen til sig.
Centerpartiet ønsker bl.a. et stærkt og engageret civilsamfund. Vi har masser af plads og spændende opgaver til nye medlemmer, som ønsker at arbejde for et lidt bedre samfund.

Læs mereSkarp afstand fra Langballes udtalelser

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, HB-medlem, 27. januar 2010:
Jesper Langballe udtrykker meget klart, hvad DF igennem hele sin eksistens har stået for, når han påstår, at muslimske fædre dræber deres døtre.
DF bygger på at bekæmpe en befolkningsgruppe i stedet for konstruktivt at se på, hvilke muligheder disse mennesker bringer med sig ind i fællesskabet. DF skaber kløfter i stedet for at bygge bro. De splitter befolkningen op i rivaliserende grupper i stedet for at skabe fællesskab og samhørighed. Det tager CenterPartiet kraftigt afstand fra.
CP ser, ud fra et positivt syn på mennesker, os alle som ligeværdige. Alle har krav på respekt og anerkendelse fra alle niveauer i samfundet.
CP ser mangfoldighed i samfundet som en styrke/ikke en trussel eller begrænsning.
Vi vil bekæmpe fordomme, had, manipulation, kontrol, snæversyn og generaliseringer.
Vi vil skabe lige muligheder for, at vi alle kan trives, vokse og udvikle os i fællesskabet Danmark.
Vi vil skabe sammenhængskraft og gensidig tillid mellem politikere og medborgere.

Læs mereDyrt ikke at lytte til borgerne

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, HB-medlem, 27. januar 2010:
Forligspartierne bag den omstridte obligatoriske madordning er ved at komme til en vis grad af fornuft. Nu skal der lyttes til forældrene, og ordningen skal gøres mere fleksibel.
Hvis forligspartierne havde lyttet til indvendingerne fra starten og sat sagen i bero, var en sådan situation undgået. Men nej. Partierne vælger at gennemtrumfe beslutningen!
Det er dyrt ikke at lytte til borgerne.
Lad nu denne sag være en lærestreg. Lad nu partierne selv erfare, at det kan koste, på stolthed, omdømme, tillid, troværdighed og på kistebunden at træffe beslutninger på borgernes og institutionernes vegne uden først og undervejs at lytte til og være i dialog med de berørte parter.
Brug i stedet de penge I har fremtryllet i forhandlingerne med KL til at give mulighed for at forbedre arbejdsklimaet for børn og ansatte i institutionerne fx ved øgede pædagogiske resurser.

Læs mereLøkkes manipulerende og usmagelige mission

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, HB-medlem, 27. januar 2010:
Sygehuse har behandlet flere patienter end aftalt i 2009. Dem, de ikke nåede, er sendt til privathospitaler. Det - sammen med meget højere medicinpriser - gav i 2009 et merforbrug.
Det skyldes regeringens stramme, umenneskelige og ensidige økonomiske kassetænkning. Regeringen afsætter ét (urealistisk lavt) beløb til hver regions sundhedsvæsen.
Statsministeren giver simpelthen ikke regionerne de nødvendige økonomiske forudsætninger for at udføre deres arbejde. Han arbejder med den "skjulte dagsorden" at privatisere sundhedssektoren. Først bevises, at det offentlige sundhedsvæsen ikke fungere ved at underminere regionerne. Det skal så legitimere statslig overtagelse af sundhedsvæsenet.

Læs mereBeskæmmende oplevelse

Debat-indlæg af Per Schultz-Knudsen, landsformand, 20. januar 2010:
Hvor var det dog beskæmmende at lytte til Randers Byråds behandling af forslaget til serviceniveau for børn og unge med særlige behov.
Beskæmmende, fordi det viste sig, at Randers kun råder over fire ansvarlige byrådspolitikere, som tør stå vagt om, at det ikke er de svage børn og unge, der skal undgælde for kommunens dårlige økonomi.
Men beskæmmende var det også, at de byrådspolitikere, der anbefalede et ja til serviceforringelserne i deres indlæg let og (u)elegant undlod at forholde sig til, hvad det ville betyder for fremtiden for de børn og unge, som blev berørt heraf. I stedet brugte Leif Gade (S), Christian Boldsen (V) og Hans Kortbek (V) det meste af deres taletid på at komme med personlige og mere eller mindre demagogiske angreb på hinanden. Og det fortsatte gennem hele byrådsmødet med medvirken fra andre medlemmer fra de to af byrådets tre blokke.
Er det virkelig det niveau, som byrådsarbejdet skal befinde sig på i Randers de næste fire år?

Læs mereTudetossede besparelser

Debat-indlæg af Per Schultz-Knudsen, landsformand, 13. januar 2010:
Sjældent har man set så tudetossede offentlige besparelser, som dem et flertal af byrådspolitikere i Randers har sagt god for på børn og unge-området. Magen til ekstrem kortsigtet løsning skal man lede længe efter.
Beregninger, som CenterPartiets politiske udvalg har foretaget, viser, at en øget indsats her og nu i form af pædagogisk døgnhjælp til familier med udsatte børn og unge på langt sigt kan medføre en økonomisk besparelse, idet det offentlige undgår følge-udgifter i form af fx socialhjælp, når den unge bliver voksen, eller en øget bekæmpelse af kriminalitet.
Randers Kommune vælger nu at gå i den stik modsatte retning. Vel vil kommunen få besparelser i år og de nærmeste par år, men regningen skal betales engang - og da med renters renter.

Læs mereMadordning: Nærdemokratiet ude af kraft

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, HB-medlem, 9. januar 2010:
Til min store glæde fik forældre i Århus, som selv har smurt børnenes madpakker, rettens ord for, at de ikke skal beskattes af de 305 kr om måneden, som de indtil nu har lagt ud og har til gode fra kommunen. Således er der håb for, at afgørelsen kommer til at danne præcedens landet over, så forældre har ret til selv at smøre madpakkerne uden også at betale for den obligatoriske kommunale mad i daginstitutionerne.
Men jeg hæfter mig ved, at politikerne indtil nu ikke har været til at rokke på trods af protester, og at det er blevet nødvendigt at gå rettens vej for, at folket bliver hørt! Ikke via nærdemokrati eller dialog med lokalbefolkningen! Nej via retten!
CenterPartiet vil have nærdemokratiet og dialogen med befolkningen tilbage.

Læs mereCenterPartiet støtter kampen mod madordningen

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, HB-medlem, 8. januar 2010
Erik Særkjær, Favrskov Kommune, har startet en underskrift indsamling mod madordningen. På gruppen "Madordning Nej Tak" vil han samle alle de facebookgrupper, der omhandler den tvungne madordning i vores børns institutioner, således at vi kan få samlet kræfter og kan få råbt så højt, at politikerne på Christiansborg bliver nød til at lytte.
CenterPartiet hilser initiativer i kampen imod den obligatoriske madordning velkomne, og følger også i denne sag vores ord op med handling, idet mange centerpartister allerede har skrevet under.

Læs mereKommentar til statsministerens nytårstale: Lad handling følge ord

Af landsformand Per Schultz-Knudsen, 2. januar 2010
Statsministerens nytårstale indeholdt mange gode ord, ikke mindst omkring folkeskolen og indvandring. Forhåbentligt vil de flotte ord blive fulgt op af konkret handling i 2010.
CenterPartiet er enig i, at undervisningen i folkeskolen skal tage udgangspunkt i den enkelte elev og at folkeskolen bør gøre børnene nysgerrige og motiverede for at lære nyt - livet igennem.
CenterPartiet har i programmet "Uddannelse - Lige muligheder for alle" peget på en række forslag til forbedring af folkeskolen.
CenterPartiet har også med tilfredshed noteret sig, at statsministeren nu byder indvandrere og deres kulturelle bidrag velkommen til Danmark, og erkender, at Danmark har brug for hver eneste af dem. Det er helt nye toner fra regeringens side.
Også her ser CenterPartiet frem til, at de flotte ord følges op af politisk handling, der sikrer, at indvandrere ikke længere behandles som andenrangs borgere.

Læs mereMadordning - nej tak

Debat-indlæg af Tonny Nielsen, forælder og pædagogstuderende, 19. december 2009
Jeg respektere en politiker meget højere for at lytte til de berørtes argumenter og indrømme en fejl end for på trods af massive protester og gode argumenter stædigt og arrogant gennemtrumfer egne idéer.
Pædagoger er yderst kompetente, og jeg er sikker på, at hvis jeg ikke giver mit barn en ordentlig madpakke med, så finder pædagogerne noget mad til mit barn og tager en snak med mig om at gøre det bedre fremover.

Læs mereTryghed vigtigere end økonomi

Debat-indlæg af Per Schultz-Knudsen, landsformand, 19. december 2009:
Når udlændinge, der har søgt tilflugt i Danmark, ikke tager imod tilbuddet om at få et økonomisk tilskud til at rejse hjem og etablere sig i deres hjemland, så må det være, fordi tilskuddet ikke er stort nok. Det er logisk - hvis ens verdensbillede bygger på en ren økonomisk betragtning. Og det gør den, når man tilhører partier som DF, V, K og S. Konsekvensen er derfor, at støtten må sættes op.
Men hvad de gamle partier helt har glemt i deres stræben efter økonomisk vækst, er, at tryghed er langt vigtigere for den enkelte person end usselt mammon.

Læs mereAfbureaukratisering og forenkling - slip frivilligheden løs

Debat-indlæg af HB-medlem Tonny Nielsen 19. december 2009
CP ønsker en afbureaukratisering og forenkling af samfundssystemet, så det enkelte menneske får større råderum, og de frivillige foreninger og organisationer (civilsamfundet) styrkes. Individer, foreninger og organisationer skal have større indflydelse. Offentlige serviceydelser skal tilpasses de lokale forhold.
CP vil have en gennemgang af alle love og forskrifter med det overordnede mål at gøre livet lettere for enkeltpersoner, organisationer, virksomheder og kommuner.

Læs mereDe mange må bøde for de fås fejl

Debat-indlæg af landsformand Per Schultz-Knudsen, 9. december 2009:
Dansk Folkeparti fortsætter sammen med Venstre og Konservative med at lovgive ud fra filosofien om kollektiv afstraffelse: Når de få overtræder loven eller ikke lever op til forventningerne, skal de mange bøde herfor.
Det er signalpolitik, som blot fører ulemper med sig for en lang række personer.
CenterPartiet ønsker i stedet at målrette den politiske indsats, så de, der har behov for hjælp, hjælpes, og de, der misbruger det offentliges tillid, straffes, mens alle andre får lov til at leve, som de selv ønsker uden at skulle straffes for andres forseelser.

Læs mereKlimakrise gør ikke atomkraften grøn

Debat-indlæg af Søren Bülow, politisk næstformand, 8. december 2009
Det er en misforståelse, at a-kraft skulle kunne løse klimaproblemerne på kort sigt. Det vil tage årtier at opnå et positivt afkast af en massiv a-kraft udbygning.
Det venter den globale opvarmning ikke på.
For CenterPartiet er forvalterskabet af naturen en bærende idé, og i den sammenhæng er det altså intet fremskridt at erstatte forbruget af én type naturresourcer med en anden.
At a-kraft umiddelbart forurener mindre end kulkraft, gør ikke a-kraft til mere end den næstbedste løsning.
Det er ikke godt nok for CenterPartiet, som vil have en langsigtet løsning baseret på 90% vedvarende energi.

Læs mereEr grænsekontrol vigtigere end miljøet?

Debat-indlæg af Per Schultz-Knudsen, landsformand, 6. december 2009
Er grænsekontrol virkelig vigtigere for den danske regering end miljøet? Det må være konklusionen af Finansloven for 2010.
Når man løber finanslovsforslaget igennem springer det i øjnene, at der kun afsættes 139 millioner kroner til miljøområdet, mens der afsættes 149 millioner kroner til øget grænsekontrol og sikkerhed. VKO opprioriterer således grænsekontrollen frem for at prioritere en ambitiøs miljøindsats med grønne investeringer.
Det er virkelig til at ryste på hovedet af.

Læs mereBedre forhold for børnene frem for tvungen madordning

Debat-indlæg af HB-medlem Tonny Nielsen 2. december 2009
Forældreprotester resultere nu i, at Mariagerfjord Kommune søger dispensation om at slippe for den obligatoriske madordning i daginstitutioner.
Men kommunen vil dog forsætte arbejdet mod indførelsen af ordningen og bruge penge på noget, der er så massiv modstand imod, at det heldigvis er meget svært realiserbart. CenterPartiet mener, at ordningen aldrig bør gennemføres. I stedet kunne pengene, som regeringen fremtryllede i forhandlinger med KL, fx gå til bedre arbejdsklima i institutionerne og øgede pædagogiske resurser.

Læs mereKriminel lavalder

Debat-indlæg af HB-medlem Tonny Nielsen 22. november 2009
Hvorfor bliver de, der laver kriminelle handlinger yngre og yngre?
Måske er det en god ide at se på grundene til dette - måske er det værd at overveje, om det har noget at gøre med de prioriteringer, vi som samfund vælger?

Læs merePårørende skal støttes mere

Debat-indlæg af HB-medlem Tonny Nielsen 22. november 2009
Ligesom livet med en parkinsonpatient kan være lidt af en svær balancekunst, sådan forholder det sig også for en lang række pårørende til mennesker med andre sygdomme. Blandt andet demente, visse psykiske sygdomme, kræft m.fl..
Angst, isolation, ensomhed, udbrændthed og det at føle sig misforstået er bare noget af det, som de pårørende må gå at tumle med, ofte helt alene.

Læs mereDiskussionskulturen

Debat-indlæg af HB-medlem Tonny Nielsen 22. november 2009
Det er da utrolig respektløst at afbryde andre, før de har talt færdig.
Jo lad os få en bedre diskussionskultur, hvor vi rent faktisk lytter til, hvad den anden siger, før vi selv svare… Måske siger den anden noget begavet, som vi kan lære eller blive klogere af?

Læs mereLokallisternes parti

Debat-indlæg af landsformand og byrådskandidat i Randers Kommune Per Schultz-Knudsen, oktober 2009
Politiske kommentatorer har givet CenterPartiet tilnavnet "Lokallisternes Parti", fordi vi med vores politik vægter udviklingen i lokalområderne i lige så høj grad, som lokallisterne har gjort - men i modsætning til en lokalliste fokuserer vi ikke på et enkelt lokalområde frem for andre, men derimod ønsker vi i samarbejde med de lokale borgere at skabe gode forudsætninger for udvikling i alle områder af kommunen.
For CenterPartiet er det nemlig vigtigt, at vi som borgere får afgørende indflydelse på udviklingen i vort lokalområde.

Læs mereBørn og unge frem for monumenter

Debat-indlæg af landsformand og byrådskandidat i Randers Kommune Per Schultz-Knudsen, oktober 2009
"Mennesket før økonomien", mangfoldighed, civilsamfundet og at beslutninger skal træffes så tæt på den enkelte borger som muligt er væsentlige principper i CenterPartiets politik.
Derfor skal flest mulige beslutninger på børn- og unge-området lægges ud til forældrebestyrelserne på de enkelte institutioner.

Læs mereLad 1000 foreninger blomstre

Debat-indlæg af landsformand og byrådskandidat i Randers Kommune Per Schultz-Knudsen, oktober 2009
I CenterPartiets politik har civilsamfundet - altså de frivillige fællesskaber, foreninger og organisationer - en central placering.
Det er på tiden igen at "lade 1000 foreningerne blomstre".
Der er behov for en politik, som giver borgerne lyst til at tage ansvar og engagere sig i fællesskabet.
En politik, som fx opmuntrer unge til at påtage sig lederhverv i foreningerne i stedet for at pace dem frem gennem uddannelsessystemet.

Læs mereBedre kollektiv trafik

Debat-indlæg af landsformand og byrådskandidat i Randers Kommune Per Schultz-Knudsen, oktober 2009
CenterPartiet ønsker at skabe de bedste forudsætninger for, at Randers Kommune bliver til et sted, hvor den enkelte borger har mulighed for at skabe sig et godt liv for sig selv og sin familie - ikke kun ét sted, men overalt i kommunen. Vi ønsker i samarbejde med de lokale borgere at skabe gode forudsætninger for udvikling i alle områder.
En forudsætning herfor er, at den kollektive trafik styrkes, således at borgere overalt i kommunen har let adgang til at bruge bus eller tog.

Læs mereNyt parti bejler til vælgerne

Artikel i Nordjyske Stiftstidende lørdag d. 19. september 2009
Læs artikelI folkeskolen skal elever kunne vokse NU!

Debat-indlæg af HB-medlem og byrådskandidat i Mariagerfjord Kommune Tonny Nielsen 13. september 2009
Centerpartiet vil "En børneparat folkeskole". Børnene er alle gode nok, som de hele og vidt forskellige mennesker de er. Forskellighed er en styrke, som er med til at udvikle mennesker og vores fælles samfund.
I Centerpartiet prioriterer vi mennesker før økonomi og vil tilføre de nødvendige resurser, så folkeskolen permanent i alle kommuner gøres børneparat. Børnene, deres trivsel, livskvalitet og muligheder for at vokse, udvikle sig, lære, opleve sammenhæng, glæde og mening i hverdagen, er vi voksnes ansvar. Vi har magten til at give dem dette, og det ansvar må vi påtage.

Læs mereMedmenneskelighed på skoleskemaet

Debat-indlæg af HB-medlem og byrådskandidat i Mariagerfjord Kommune Tonny Nielsen 12. september 2009
Det er en store fornøjelse at se, at der på Astrup Skole i 5. og 6. klasse forsøges med medmenneskelighed på skoleskemaet. Medmenneskelighed presses meget hårdt af vores konkurrenceprægede forbrugssamfund med effektiviseringer, stress og jag og det synes at skære tydeligt igennem, når man ser på, hvor det er, der gang på gang skal spares på kommunernes budgetter - Det er på vore medmennesker vi spare - børn, unge, ældre, dagpengemodtagere, psykisk syge, socialt udsatte samt sundhedsvæsenet.

Læs mereVil du gøre en forskel?

Debat-indlæg af HB-medlem og byrådskandidat i Mariagerfjord Kommune Tonny Nielsen 3. september 2009
Selvbestemmelse, livskvalitet, engagement og alles lige muligheder, er nogle af de værdier, der kendertegner den politik, som Centerpartiet vil føre.
Vil du gøre en forskel. Ja så kontakt Centerpartiet i Mariagerfjord Kommune. Så giver vi en kop kaffe og en kopi af vores Idéprogram. Og derefter kan du melde dig ind. Hos os ved du, hvad du får, inden du melder dig ind!

Læs mere(U)ansvarlige politikere hjælpes i burkaskjul i medierne

Debat-indlæg af HB-medlem Tonny Nielsen 26. august 2009
Fokus fjernes fra forfejlet politik på de områder, som er af væsentligste betydning for medborgernes hverdag.

Læs mereEfterlønsforslag mangler målretning

Pressemeddelelse 20. august 2009:
- Der vil uden tvivl være færre, der vælger efterløn med de forringelser af ordningen, som Arbejdsmarkedskommissionen foreslår.
Det konstaterer landsformanden for Centerpartiet, Per Schultz-Knudsen, i en reaktion på, at Arbejdsmarkedskommissionen har fremlagt sine anbefalinger, der skal spare de offentlige budgetter for 14 mia. kroner om året.

Læs mereDobbeltmoral ikke dobbelt så godt

Debatindlæg af Landsformand Per Schultz-Knudsen 13. august 2009:
Politiaktionen mod Brorsons Kirke gav os endnu et tegn på, at tiden er inde til at skabe et andet dansk samfund. Et samfund, hvor der er plads til anderledes tænkende, hvor folk i nød kan forvente at få hjælp, og hvor traditionelle danske værdier, herunder bl.a. ligeværd, antidiskrimination og respekt for den enkelte - holdes i hævd.

Læs merePå tide DF's magt stækkes

Debatindlæg af landsformand Per Schultz-Knudsen - 28. juli 2009:
Tiden er inde til, at nogen har mod til at tale DF ret imod, og fortælle partiet, der pynter sig med ordet dansk, at ægte DANSKE værdier i århundrede har bygget på ligeværd, antidiskrimination og respekt for den enkelte. Det var bl.a. det, der gav huguenotterne et helle i Fredericia og brødremenigheden et i Christiansfeld.
Centerpartiet har mod til at sige fra - og til at stå fast.
Vore holdninger er ikke til salg for personlig indflydelse,
som andres har vist sig at være.

Læs mereVil du gøre en forskel? Så kontakt os

Debatindlæg i Hedensted Avis af HB-medlem Anders Due - 22. juli 2009:
Selvbestemmelse, livskvalitet, engagement og alles lige muligheder, er nogle af de værdier, der kendertegner den politik, som Centerpartiet vil føre.
Vil du gøre en forskel. Ja så kontakt ovenstående. Så giver jeg en kop kaffe og en kopi af vores Idéprogram. Og derefter kan du melde dig ind. Hos os ved du, hvad du får, inden du melder dig ind!

Læs mereGodt gået Maria Mawla!

Debatindlæg af HB-medlem Tonny Nielsen - 19. juli 2009:

Skønt at Maria Mawla fik lov til på TV2News klogt og dygtigt at modargumentere/tage til genmæle på en ellers ensidig, generaliserende kritik af hende og andre muslimer fra visse politikeres side. Godt gået Maria!

Læs mereForældre udsat for overgreb

Debatindlæg af landsformand Per Schultz-Knudsen - 10. juli 2009:
Det er et klart overgreb på forældrenes ret og pligt til at sørge for deres børn, når kommunerne nu nærmest er i gang med et kapløb for først at få indført den madordning, som regeringen og et flertallet i Folketinget har besluttet at trække ned over forældre med børn i daginstitutioner.

Læs mereNyt parti vil i byrådet

Artikel i Hedensted Avis 8. juli 2009

Læs artiklen på side 2Ønske om opprioritering af psykiatrien

Debatindlæg på stiften.dk af HB-medlem Tonny Nielsen - 7. juli 2009:
Centerpartiet ser alle mennesker som ligeværdige. Dvs. at alle uanset køn, race, alder, seksuel orientering, handicap, sygdom, om du er direktør, politiker, postbud, kassedame, psykisk syg, ung eller gammel er lige meget værd, og alle har ressourcer at byde ind med til fællesskabet, vores alles samfund, Danmark. Alle skal vi behandles med værdighed og respekt.

Læs mereCenterpartiet går efter plads i byrådet

Artikel i Vejle Amts Folkeblad 4. juli 2009

Læs artiklenBørn er hele mennesker!

Debatindlæg af HB-medlem Tonny Nielsen - 28. juni 2009:
Eksperter kan ikke længere anbefale daginstitutionerne. Børnene overlades i for høj grad til sig selv, og det går ud over børnene, deres koncentration, sproglige udvikling og evne til at indgå i sociale relationer. De bliver også dårligere til at løse problemer og styre deres temperament. Der mangler tid til nærvær og fordybelse med børnene.

Læs mereNyt parti stiftet

Artikel i Hedensted Avis 24. juni 2009

Læs artiklen på side 15Opfordring til civil og kommunal ulydighed

Pressemeddelelse d. 21. juni 2009:
Der blev langet kraftigt ud efter den obligatoriske madordning i daginstitutionerne, da Centerpartiet i weekenden holdt sit første ordinære landsmøde i Ørum Daugård Multicenter ved Hedensted.

Læs mereCenterpartiet klar til kamp

Pressemeddelelse d. 16. juni 2009:
Centerpartiet, der blev stiftet i januar i år, er nu klar til at deltage i den politiske debat. Partiet holder sit første ordinære landsmøde i weekenden i Ørum Daugård Multicenter ved Hedensted.

Læs mereCenterpartiet nu også med firkløver

Pressemeddelelse d. 11. juni 2009:
Det nye værdibaserede Centerpartiet, der blev stiftet i januar i år, synliggør nu sin samhørighed med de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området. Det sker ved at gøre firkløveren til partiets logo.

Læs mereFleksible fartgrænser? Ja tak!

Debatindlæg af Susan Andersen:
Antallet af trafikdræbte, ca. 400 sidste år, er for højt, og det er nødvendigt at tage nye metoder i brug for at nedbringe tallet for fremtiden!

Læs mereDe unge kom først

Pressemeddelelse d. 1. maj 2009:
Centerpartiet er klar med sit første politiske udspil. Et samlet ungdomsudspil på tværs af skellene mellem traditionelle politikområder.

Læs mereSats på civilsamfundet

Debatindlæg af Tonny Nielsen:
Der bliver fra flere sider talt om civilsamfundet som lillesøster i forhold til det offentlige og det private marked.
Lad os anerkende de frivillige for alt det samfundsnyttige arbejde de udfører. I civilsamfundet findes en ren guldgrube af specialviden, forståelse for, engagement i og håndtering af vanskelige og sociale forhold, som vi på ingen måde kan undvære.

Læs mereCenterpartiet vil ændre samfundet

Pressemeddelelse d. 21. januar 2009:
Selvbestemmelse, livskvalitet, engagement og alles lige muligheder er nogle af de værdier, der kendertegner den politik, som Centerpartiet, der blev stiftet lørdag d. 17. januar, vil føre.

Læs mereCenterpartiet opbygges omkring et stærkt medlemsdemokrati

Pressemeddelelse d. 21. januar 2009:
Danmarks nyeste parti, Centerpartiet, vægter en styrkelse af deltagerdemokratiet højt - både politisk og organisatorisk. Det står klart efter partiets stiftende landsmøde lørdag på Fregatten Jylland i Ebeltoft.

Læs mereCenterpartiet i P1

Radioudsendelse d. 13. januar 2009:
Ole Dupont Kofod har været i radioprogrammet P1 formiddag og fortælle om Centerpartiet.

Du kan høre programmet ved at klikke på nedenstående link http://dr.dk/P1/P1Formiddag/Udsendelser/2009/01/12150824.htm


Samlet trafikpolitisk udspil med attraktivitets-index (TAI)

Pressemeddelelse 28. november 2008:
Første politiske udspil fra Centerpartiet:
Selv om Danmarks nye værdiorienterede parti, Centerpartiet, endnu ikke officielt er stiftet, er det lykkedes partiet at overhale regeringen indenom, idet partiet allerede i dag kan præsentere et samlet trafikpolitisk udspil, mens regeringen endnu ikke har præsenteret sit.

Læs mereDerfor er der brug for Centerpartiet!

Læserbrev af Per Holbo d. 6. november 2008:
Svar på leder i Randers Amtsavis lørdag d. 1. nov. 2008:
Lederen i lørdags fandt at Centerpartiet var ganske overflødigt. Og dog, for emnet var alligevel interessant nok til at få spalteplads - og det endda i lederen. Amtsavisen står bestemt heller ikke alene med interessen. Alle de store aviser samt en stor del lokale har bragt nyheden om partiet.

Læs mereCenterpartiet opbygget om politik, ikke personer

Pressemeddelelse d. 4. november 2008:
- Centerpartiet er ikke opbygget omkring enkeltpersoner, men derimod omkring en politisk ideologi. At Bodil Kornbek og Mogens Nørgård ikke finder, at de har kræfterne til at deltage i stiftelsen af et nyt værdiorienteret midterparti, som ellers langt hen ad vejen vil føre netop den politik, som de hidtil har stået for, får derfor ingen betydning for Centerpartiets fremtid, konstaterer en af initiativtagerne til Centerpartiet, Per Schultz-Knudsen.

Læs mereNyt parti stiller op til byrådsvalg

Artikel i Vejle Amts Folkeblad 4. november 2008

Læs artiklenNyt parti på vej!

Pressemeddelelse d. 2. november 2008:
Centerpartiet, som der i weekenden blev taget initiativ til at undersøge muligheden for, synes at blive til noget.

Læs mere 
Other language


Kontakt
CenterPartiet
Granvænget 11
8990 Fårup
Tlf. 51 86 39 50
Send os en mail
Søg

Indmeldelse

 Kontingent: 200,-
 Studerende/pensionist: 100,-

 Fulde navn:
 Adresse:
 Postnr + by:
+
 Fødselsdato: ÅÅÅÅ-MM-DD
 fx. 1970-12-25

 E-mail:
 Studerende/pensionist