Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

 

Urimelig fyring af skoleleder

Tonny Nielsen Af Tonny Nielsen, hovedbestyrelsesmedlem:
Efter en ulykke i 2008 og deraf følgende lammelser i benene sidder skoleleder Peter Bo Christensen, Hvornum Skole, i dag i kørestol. I 2009 blev han genansat på deltid, og alle såvel skolebestyrelse som forældre er tilsyneladende tilfredse med det.

Alligevel vælger MariagerFjord Kommune at fyre Peter Bo Christensen med henvisning til et princip om, at kommunen ikke har ledere på deltid. Hvor er fleksibiliteten, medmenneskeligheden og nærdemokratiet henne? Gammeldags og unuanceret med sådanne mekaniske principper? En ny leder kan ikke have samme værdifulde indsigt i kulturen på Hvornum Skole, relationer og netværk til børn, bestyrelse, forældre og samarbejdspartnere.

Kan de lokale ikke vurdere hensigtsmæssigheden af en deltidsordning? Det er vel på Hvornum Skole de oplever Peter Bo Christensen? Det må vel også være på Hvornum Skole, man kan vurdere, om han udfylder sit job tilfredsstillende? Hvordan skal man dog kunne se det inde fra byrådssalen?

Er det ikke et tegn på, hvordan mekaniske systemer, skematisk og sort/hvid tankegang præger beslutninger uden hensyntagen til andre faktorer, individuelle og lokale forhold?

Er det endnu et tegn på, at man fra centralt niveau presser løsninger ned over mennesker, som ikke ønsker en sådan løsning? Beslutninger træffes tilsyneladende ikke på baggrund af en vurdering i den enkelte sag. Ikke efter at have lyttet til de lokale på og omkring Hvornum Skole eller på baggrund af dialog med Peter Bo Christensen, skolebestyrelsen eller forældre. Nej beslutninger træffes på baggrund af et overordnet generelt princip og som følge af, at man i byrådet har magt til at fyre vedkommende.

Er holdningen "Vi gør det, fordi vi kan, og fordi vi har et princip, som vi kan dække os ind under. Ikke fordi vi har gode argumenter for at en fyring er den bedste eller mest hensigtsmæssige løsning"? Unødvendig magtudøvelse? Er det sådan, er det ikke spor bedre end den uønskede madordning, som regeringen forsøgte at presse ned over kommuner, forældrebestyrelser, forældre og børn i daginstitutioner. Endnu en gang synes ledende politikere at føle sig højt hævet over medborgerne. Bedrevidende og arrogante og med bemyndigelse til at skalte og valte med folks liv, som det passer dem?

I CenterPartiet vil vi lytte til medborgerne, tage lokale hensyn og føre beslutninger så tæt på borgerne som muligt. Vi vil lytte til skolebestyrelser og forældres ønsker og lade faglige vurderinger, saglige argumenter og fornuft være rettesnor for beslutninger.

 
Other language


Kontakt
CenterPartiet
Granvænget 11
8990 Fårup
Tlf. 51 86 39 50
Send os en mail
Søg

Indmeldelse

 Kontingent: 200,-
 Studerende/pensionist: 100,-

 Fulde navn:
 Adresse:
 Postnr + by:
+
 Fødselsdato: ÅÅÅÅ-MM-DD
 fx. 1970-12-25

 E-mail:
 Studerende/pensionist