CP's organisation

Centerpartiet har en stærk tro på menneskets vilje og evne til at tage ansvar og være engageret. Det er på denne tiltro, at vores vilje til at forny demokratiet og den politiske udvikling grundlægges.

Dagens politiske partier er for en stor dels vedkommende frugterne af de interessekonflikter, som voksede frem, da Danmark blev industrialiseret. I takt med at samfundet forandres, bliver det nødvendigt for de politiske partier at møde de nye udfordringer med nye løsninger.

Et parti, som vil være levende og vedkommende, må udvikle sine arbejdsformer ud fra det 21. århundredes virkelighed. På den ene side må partiet være åben for medlemmernes forskellige måder at vise deres engagement på. På den anden side må partiet bygge på en grund af fælles værdier, som kan skabe helhed og sammenhæng. En vigtig rolle for et politisk parti er at være et link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere i samfundet.

Centerpartiet tror på hvert enkelt menneskes evne til at være skabende og tage ansvar for sig selv og for andre. Derfor ser vi det som naturligt, at politisk engagement kan se forskelligt ud - til forskellige tider og på forskellige steder. Centerpartiet vil fremme nye initiativer, kreativitet og glæde - for at forme en politisk folkebevægelse for det 21. århundrede.

Centerpartiet foretrækker et politisk lederskab, som er tydeligt, når det gælder grundlæggende værdier, men som samtidig er åbent og vedkommende for alle, som på sin egen måde vil være med til at gøre de politiske ideer til virkelighed. Dialog, og ikke mindst evnen til at lytte, er det vigtigste instrument for et sådant lederskab. Centerpartiet vil være et forum for en stadig dialog om samfundet og fremtiden, hvor hvert menneske mødes med lige stor respekt.

Det er på disse ideer, at Centerpartiets organisation opbygges.
Grundlaget er de lokale partiforeninger i kommunerne, der har stor handlefrihed, og som suverænt bestemmer den politik, som Centerpartiet skal føre lokalt, og forslag til løsninger på de aktuelle politiske problemstillinger. Naturligvis ud fra ideerne i CP's Idéprogram.

Centerpartiet er et parti, som tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer. Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

På landsplan ledes Centerpartiet mellem landsmøderne, der naturligvis er partiets øverste besluttende myndighed, af en hovedbestyrelse, hvor alle storkredse er sikret repræsentation.

På Centerpartiets første ordinære landsmøde d. 20. juni 2009 blev der valgt følgende hovedbestyrelse:

Politisk landsformand:
Per Schultz-Knudsen, Fårup.
Tlf. 21 22 60 55
per@centerpartiet.dk

Politisk næstformand:
Søren Bülow, Valby
sb@centerpartiet.dk

Medlem af formandskabet:
Per Højsgaard, Bording
per.hoejsgaard@centerpartiet.dk

International sekretær:
Sten Fyhn Mortensen, Bramming
stemo@centerpartiet.dk

Menige medlemmer:
Lenette Grønhøj Schultz-Knudsen, Oue
lenette.schultz-knudsen@centerpartiet.dk

Tove F. Buch, Herlev
tfbuch@centerpartiet.dk

Tonny Nielsen, Oue
tonny.nielsen@centerpartiet.dk

Anders Due, Hedensted
anders.due@centerpartiet.dk

Susan Lundgren Andersen, Nørager
susan.lundgren@centerpartiet.dk

Hans-Otto Hjorth Hansen, Risskov
hans-otto.hansen@centerpartiet.dk

Torben Jensen, Brabrand
torbenj@centerpartiet.dk

Centerpartiets landsvedtægter

 
Kontakt
Centerpartiet
Granvænget 11
8990 Fårup
Tlf. 21 22 60 55
Send os en mail

Indmeldelse

Kontingent for 2009: 200,-
Studerende/pensionist: 100,-

Fulde navn:
Adresse:
Postnr + by:
+
Fødselsdato: ÅÅÅÅ-MM-DD fx. 1970-12-25
E-mail:
 Studerende/pensionist