Et stærkt deltagerdemokrati

Centerpartiet vægter en styrkelse af deltagerdemokratiet højt - både politisk og organisatorisk.

Af partiets Idéprogram fremgår blandt andet, at CP lægger stor vægt på deltagerdemokrati, hvor den enkelte borger tager del i beslutningerne og i en fortsat dialog er med til at præge samfundsudviklingen.
Partiet vil således lade magten vokse nedefra.

Det må naturligvis også præge Centerpartiet internt.
I stedet for at have en lille - mere eller mindre håndplukket - elite til at styre partiet styres Centerpartiet af medlemmerne, og det enkelte medlem sikres direkte medindflydelse.

Centerpartiet foretrækker et politisk lederskab, som er tydelig, når det gælder grundlæggende værdier, men som samtidig er åbent og vedkommende for alle, som på sin egen måde vil være med til at gøre de politiske idéer til virkelighed.

Dialog, og ikke mindst evnen til at lytte, er det vigtigste instrument for et sådant lederskab.
Centerpartiet skal være et forum for en stadig dialog om samfundet og fremtiden, hvor hvert menneske bliver mødt med lige stor respekt.

Meld dig ind ved at udfylde felterne her til højre og gør din indflydelse gældende!

 
Kontakt
Centerpartiet
Granvænget 11
8990 Fårup
Tlf. 21 22 60 55
Send os en mail

Indmeldelse

Kontingent for 2009: 200,-
Studerende/pensionist: 100,-

Fulde navn:
Adresse:
Postnr + by:
+
Fødselsdato: ÅÅÅÅ-MM-DD fx. 1970-12-25
E-mail:
 Studerende/pensionist